Теорія:

Два кути, у яких одна сторона спільна, а дві інші сторони є доповняльними променями, називаються суміжними.
Lenku_veidi_1taisne.png
 
ОскількиAOB=180° як розгорнутий кут і промінь \(OC\) ділить його на дві частини, то1+2=180°\(.\)
Сума суміжних кутів дорівнює 180°.
Два кути називаються вертикальними, якщо обидві сторони одного кута є продовженням сторін другого.
Lenku_veidi_2taisnes.png
 
Якщо перетинаються дві прямі, то утворюються дві пари вертикальних кутів:1,3 і 2,4\(.\)
 
За властивістю суміжних кутів1+2=180° і 1+4=180°\(.\) Отже,2=4\(.\)
 
Також зрозуміло, що1=3\(.\)
Вертикальні кути рівні.
Зверни увагу!
Якщо один із вертикальних кутів прямий, тобто дорівнює 90°\(,\) то інші кути також прямі.
Кутом між двома прямими, що перетинаються, називається менший із кутів, що утворилися в результаті перетину цих прямих.
Рисунок 21 (кут між прямими).png
 \(COB\) — кут між прямими \(СВ\) і \(АВ\).