Теорія:

Додавання векторів за правилом паралелограма
Маємо вектори a і b\(.\)
 
Якщо вектори a і b виходять з однієї точки, то вектор суми c виходить зі спільної початкової точки векторів і є діагоналлю паралелограма, сторонами якого є вектори a і b\(.\)
 
 
Запис:
 
a+b=c  або  AB+AD=AC
 
Такий прийом додавання векторів називається правилом паралелограма.
 
Оскільки DC=AB=b\(,\) то a+b=AD+DC=AC=c\(.\) Виконуючи додавання за правилом трикутника, сумою залишається той самий вектор c\(.\) Тому обидва способи додавання рівноцінні.
 
\(1.\) Для будь-яких двох векторів a і b має силу рівність a+b=b+a (переставний, або комутативний закон додавання).
 
\(2.\) Для будь-яких трьох векторів a\(,\) b\(,\) c має силу рівністьa+b+c=a+b+c (сполучний, або асоціативний закон додавання).