Теорія:

Є досить велика кількість органічних сполук, молекули яких крім Карбону, Гідрогену (і Оксигену) містять ще один елемент — Нітроген. Такі сполуки називають нітрогеновмісними.
Нітрогеновмісними органічними сполуками називаються сполуки, які обов'язково містять атоми Карбону, Гідрогену і Нітрогену.
Нітрогеновмісними сполуками є аміни, амінокислоти та білки.
Аміни
Якщо у молекулі метану один атом Гідрогену замістити на аміногрупу NH2, отримаємо сполуку: H2NCH3. Назва сполуки походить від назви метану з додаванням слова «амін» — метанамін.
Формула етанаміну: H2NCH2CH3.
Амінокислоти
Амінокислоти — це органічні речовини, у молекулах яких містяться дві функціональні групи: карбоксильна COOH і аміногрупа NH2.
 
Амінокислоти можна розглядати як похідні карбонових кислот, у молекулах яких один атом Гідрогену заміщений на аміногрупу. Наприклад, з етанової кислоти виходить аміноетанова кислота:
  
NH2CH2COOH.
 
Якщо у складі радикала пропанової кислоти H3CCH2COOH один атом Гідрогену замінити на амінну групу, то отримаємо амінопропанову кислоту:
 
H2NCH2CH2COOH.