Наступні матеріали

 1. Надалі в цьому предметі з'являться...

7 клас

 1. Вступ

  1. Вступ. Предмет хімії

  2. Правила поведінки у хімічному кабінеті. Хімічний посуд

 2. Початкові хімічні поняття

  1. Фізичні тіла і речовини

  2. Фізичні властивості речовин

  3. Чисті речовини і суміші

  4. Способи розділення сумішей

  5. Атоми і молекули

 3. Хімія неметалів

  1. Кисень

  2. Вода

 4. Методи дослідження у хімії

  1. Методи наукового пізнання. Хімічний експеримент

  2. Отримання, збирання та розпізнавання газів

 5. Розрахункові завдання з хімії

  1. Фізичні величини

  2. Відносна атомна та молекулярна маси. Обчислення відносної молекулярної маси речовини.

  3. Обчислення масової частки речовини у розчині

  4. Обчислення, пов'язані з приготуванням розчинів із заданою масовою часткою розчиненої речовини

8 клас

 1. Початкові хімічні поняття

  1. Атоми і молекули

 2. Класи неорганічних речовин

  1. Класифікація речовин

  2. Взаємозв'язок між класами неорганічних речовин

 3. Переодичний закон і будова атомів

  1. Періодичний закон

  2. Періодична система

  3. Будова ядра атома

  4. Будова електронної оболонки атома

  5. Періодична таблиця і закономірності зміни властивостей хімічних елементів

 4. Будова речовини

  1. Йонний зв'язок

  2. Ковалентний зв'язок

  3. Металічний зв'язок

  4. Аморфні і кристалічні речовини

  5. Кристалічні решітки

 5. Окисно-відновні реакції

  1. Ступінь окиснення

 6. Розрахункові завдання з хімії

  1. Кількість речовини

  2. Обчислення кількості речовини

  3. Обчислення за рівняннями реакцій, якщо вихідна речовина містить певну частку домішок

  4. Комбіновані розрахункові завдання

9 клас

 1. Окисно-відновні реакції

  1. Окисники і відновники, окиснення і відновлення

 2. Розчини

  1. Склад розчинів

  2. Розчинення. Розчинність

  3. Електроліти і неелектроліти

  4. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей

  5. Властивості йонів

  6. Середовище розчинів. Індикатори

  7. Реакції йонного обміну. Реакція нейтралізації

 3. Класифікація хімічних реакцій і закономірності їх протікання

  1. Класифікація хімічних реакцій за тепловим ефектом

  2. Класифікація хімічних реакцій, ОВР

  3. Швидкість протікання хімічної реакції. Каталізатори

 4. Органічні речовини

  1. Склад і будова органічних речовин

  2. Вуглеводні. Полімери

 5. Методи дослідження у хімії

  1. Виявлення йонів

10 клас

 1. Органічні речовини

  1. Спирти

  2. Карбонові кислоти

  3. Жири

  4. Вуглеводи

  5. Білки

 2. Людина в світі речовин, матеріалів і хімічних реакцій

  1. Природні джерела вуглеводнів

  2. Хімія і їжа. Хімія і здоров'я

11 клас

 1. Хімія неметалів

  1. Водень