Наступні матеріали

 1. Надалі в цьому предметі з'являться...

7 клас

 1. Початкові хімічні поняття і теоретичні уявлення

  1. Вступ. Предмет хімії

  2. Розділення сумішей. Методи очищення речовин.

  3. Атоми і молекули

  4. Хімічні елементи. Знаки хімічних елементів

  5. Закон сталості складу

  6. Хімічні формули

  7. Прості і складні речовини

  8. Валентність. Ступінь окиснення. Складання формул за валентністю і ступенями окиснення

  9. Фізичні і хімічні явища

  10. Ознаки та умови протікання хімічних реакцій

  11. Закон збереження маси речовини

  12. Рівняння хімічних реакцій

 2. Розчини

  1. Склад розчинів

  2. Розчинення. Розчинність

 3. Хімія неметалів

  1. Кисень

  2. Вода

 4. Розрахункові завдання з хімії

  1. Фізичні величини

  2. Відносніа атомна та молекулярна маси. Обчислення відносної молекулярної маси речовини.

  3. Кількість речовини

  4. Обчислення кількості речовини

8 клас

 1. Початкові хімічні поняття і теоретичні уявлення

  1. Хімічні формули

 2. Класи неорганічних речовин

  1. Класифікація речовин

  2. Взаємозв'язок між класами неорганічних речовин

 3. Розчини

  1. Електроліти і неелектроліти

  2. Електролітична дисоціація кислот, основ і солей

  3. Властивості йонів

  4. Середовище розчинів. Індикатори

  5. Реакции ионного обмена. Реакция нейтрализации