Теорія:

Насичені вуглеводні (алкани)— сполуки Карбону з Гідрогеном, у молекулах яких усі зв'язки є одинарними.
Найпростішу будову серед алканів має метан. Його формула: CH4.
 
Сусідні вуглеводні відрізняються один від одного на групу атомів CH2,  яка називається гомологічною різницею. Такі речовини є гомологами, а ряд гомологів — гомологічним рядом.
 
Для алканів склад будь-якого члена гомологічного ряду можна вивести із загальної формули CnH2n+2, де \(n\) — число атомів Карбону у молекулі.
 
Складемо формули сполук гомологічного ряду метану:
 
CH4 — метан;
 
C2H6 — етан;
 
C3H8 — пропан;
 
C4H10 — бутан;
 
C5H12 — пентан;
 
C6H14 — гексан;
 
C7H16 — гептан;
 
C8H18 — октан;
 
C9H20 — нонан;
 
C10H22 — декан.
 
Ненасиченими називають вуглеводні, що містять у молекулі подвійні або потрійні зв'язки.
У молекулах ненасичених вуглеводнів менша кількість атомів Гідрогену у порівнянні з алканами. Залежно від будови серед цієї групи вуглеводнів виділяють алкени та алкіни.
Алкени (етенові) — вуглеводні з одним подвійним зв'язком.
Загальна формула алкенів: CnH2n. Найпростіший алкен має склад C2H4. Це етилен, або етен. Структурна формула етену: CH2=CH2.
Алкіни (етинові) — вуглеводні з потрійним зв'язком.
Загальна формула алкінів: CnH2n2. Найпростіший алкін — ацетилен, або етин. Його молекулярна формула C2H2, а структурну формулу можна записати наступним чином: CHCH.