Теорія:

Ненасичені вуглеводні (алкени) — сполуки Карбону з Гідрогеном, у молекулах яких є один подвійний зв'язок між атомами Карбону (один — σ зв'язок та один π зв'язок).
Для алкенів склад будь-якого члена гомологічного ряду можна вивести із загальної формули CnH2n, де \(n\) — число атомів Карбону у молекулі.
 
Перший представник ряду ненасичених вуглеводнів алкенів — етен.
 
Його хімічна формула:  C2H4;
 
структурна формула: CH2=CH2;
 
електронна формула: H:CH..::CH..:H
 
У молекулі алкену атоми Карбону перебувають у стані sp2 гібридизації. Кути між лініями, яка з'єднують центри сусідніх атомів дорівнює 120°.
Назва алкену утворюється заміною суфікса \(—ан\) відповідного алкану на суфікс \(—ен\). Гомологічний ряд алкенів (гомологічний ряд етену):
 
етен: C2H4; CH2=CH2;
 
пропен: C3H6; CH2=CHCH3;
 
бут—\(1\)—ен: C4H8; CH2=CHCH2CH3;
 
пент—\(1\)—ен: C5H10; CH2=CHCH2CH2CH3;
 
гекс—\(1\)—ен: C6H12; CH2=CHCH2CH2CH2CH3;
 
гепт—\(1\)—ен: C7H14; CH2=CHCH2CH2CH2CH2CH3;
 
окт—\(1\)—ен: C8H16; CH2=CHCH2CH2CH2CH2CH2CH3.
Номенклатура алкенів
Для того, щоб назвати сполуку гомологічного ряду етену, потрібно:
  • обрати головний ланцюг не за його довжиною, а за наявністю подвійного зв'язку;
  • пронумерувати атоми Карбону головного ланцюга, позначаючи положення подвійного зв'язку та замісників найменшими цифрами (перевага надається подвійному зв'язку);
  • положення подвійного зв'язку вказують цифрою з найменшим номером відповідного атома Карбону;
  • додається суфікс \(—ен\);
  • для алкенів із розгалуженими молекулами назви замісників та їх положення вказують аналогічно, як і у молекулах алканів.
Ізомерія
Для алкенів є характерною ізомерія, яка зумовлена положенням подвійного зв'язку у ланцюзі:
 
бут—\(1\)—ен: CH3CH2CH=CH2; CH2=CHCH2CH3;
 
бут—\(2\)—ен: CH3CH=CHCH3;
 
та наявністю замісників:
 
\(2\)—метилпропен: CH3C|CH3=CH2
 
Алкени є ізомерами циклопарафінів (сполуками з замкнутим, циклічним ланцюгом атомів Карбону):
 
циклобутан: C|H2C|H2CH2CH2
 
Для алкенів є характерною геометрична ізомерія, яка обумовлюється неоднаковим просторовим положенням різних замісників відносно подвійного зв'язку:
 
цис—бут—\(2\)—ен: цис_ізомер.jpg;
 
транс—бут—\(2\)—ен: транс_ізомер.jpg
 
Якщо однотипні замісники перебувають по один бік від повійного зв'язку, сполука є цис—ізомером, якщо по різні боки — транс—ізомером.
Джерела:
Зображення: https://uk.wikipedia.org/wiki/Цис-транс_ізомерія