Теорія:

Ненасичені вуглеводні (алкіни) — сполуки Карбону з Гідрогеном, у молекулах яких є один потрійний зв'язок між атомами Карбону (один — σ зв'язок та два π зв'язки).
Для алкінів склад будь-якого члена гомологічного ряду можна вивести із загальної формули CnH2n2, де \(n\) — число атомів Карбону у молекулі. Атоми Карбону, які зв'язані потрійним зв'язком перебувають у стані sp гібридизації.
 
Перший представник ряду ненасичених вуглеводнів алкінів — етин.
Його хімічна формула:  C2H2; структурна формула: CHCH.
 
Назва алкену утворюється заміною суфікса \(—ан\) відповідного алкану на суфікс \(—ин\) (\(—ін\)). Гомологічний ряд алкінів (гомологічний ряд етину):
 
етин (ацетилен): C2H2; CHCH;
 
пропін: C3H4; CHCCH3;
 
бут—\(1—\)ин: C4H6; CHCCH2CH3;
 
пент—\(1\)—ин: C5H8; CHCCH2CH2CH3;
 
гекс—\(1\)—ин: C6H10; CHCCH2CH2CH2CH3;
 
гепт—\(1\)—ин: C7H12; CHCCH2CH2CH2CH2CH3;
 
окт—\(1\)—ин: C8H14; CHCCH2CH2CH2CH2CH2CH3.
 
Номенклатура алкінів є аналогічною алкенам
Ізомерія
Для алкінів є характерною ізомерія, яка зумовлена положенням потрійного зв'язку у ланцюзі:
 
бут—\(1\)—ин: CH3CH2CCH; CHCCH2CH3;
 
бут—\(2\)—ин: CH3CCCH3.
 
Алкіни мають ізомери серед алкадієнів (сполуки з двома подвійними зв'язками):
 
пент—\(1\)—ин: CH3CH2CH2CCH;
 
пента—\(1\), \(3\)—дієн: CH2=CHCH=CHCH3.
 
У алкінів немає просторової (цис— і транс—) ізомерії.
 
окт—\(1\)—ин: C8H14; CHCCH2CH2CH2CH2CH2CH3.
Номенклатура алкінів
Для того, щоб назвати сполуку гомологічного ряду етину, потрібно:
  • обрати головний ланцюг не за його довжиною, а за наявністю потрійного зв'язку;
  • пронумерувати атоми Карбону головного ланцюга, позначаючи положення потрійного зв'язку та замісників найменшими цифрами (перевага надається потрійному зв'язку);
  • положення потрійного зв'язку вказують цифрою з найменшим номером відповідного атома Карбону;
  • додається суфікс \(—ин\) (\(—ін\));
  • для алкінів із розгалуженими молекулами назви замісників та їх положення вказують аналогічно, як і у молекулах алкенів.