Теорія:

Приклад:
Задача
  
Вуглеводень об'ємом \(2\) л важить \(3,93\) г. Визнач молекулярну формулу сполуки.
  
Розв'язок
 
1. \(1\) моль будь-якого газу за нормальних умов займає об'єм \(22,4\) л. Знайдемо масу \(1\) моль сполуки (молярну масу), округлюючи значення до цілих:
 
2 л 3,93 г22,4 л x г
 
M(вуглеводню)=x=22,43,932=44 г/моль.
 
2. Емпіричним шляхом обчислюємо кількість атомів Карбону у сполуці — \(3\).
Кількість атомів Гідрогену у сполуці:
 
n(H)=44312=8.
 
Отже, формула вуглеводню — C3H8.
 
Відповідь: формула вуглеводню — C3H8.