Теорія:

Приклад:
Задача
  
Етанол піддали реакції дегідратації при підвищеній температурі у присутності сульфатної кислоти. Обчисли об'єм етену, який можна отримати з \(138\) г етанолу, якщо відносний вихід речовини —  \(90\) %.
  
Розв'язок:
  
1. У лабораторних умовах алкени добувають дегідратацією спиртів у присутності концентрованої сульфатної кислоти. Рівняння реакції:
 
C2H5OHt°,H2SO4C2H4+H2O.
 
2. Визначимо молекулярну масу етилового спирту:
 
Mr(C2H5OH)=212+61+116=46;
 
M(C2H5OH)=46 г/моль.
 
3. Враховуючи, що за нормальних умов \(1\) моль будь-якого газу займає об'єм \(22,4\) л, підставимо відомі значення у рівняння реакції, складемо пропорцію та розв'яжемо її:
  
C2H5OH46 г/моль138 гt°,H2SO4C2H422,4 л/мольx л+H2O;
 
138 г46 г/моль=x л22,4 л/моль;
 
 V(C2H4)=13822,446=67,2 л.
 
4. Обчислимо практичний вихід речовини у реакції:
 
V(практ.)=V(теор.)η;
 
 V(практ.)=67,290100=60,48 л.
 
Відповідь: об'єм етену — \(60, 48\) л.