Теорія:

Хімічні властивості алкенів
1. Реакції приєднання.
Протікають з розривом подвійного зв'язку. При цьому алкени перетворюються на алкани:
  • гідрування (приєднання водню) відбувається при підвищенній температурі і з використанням каталізаторів (Ni, Pd, Pt):
CH2=CH2етен+H2t°,NiCH3CH3етан
  • галогенування (приєднання брому або хлору):
 CH2=CH2етен+Br2CH2BrCH2Br1,2 дибромоетан
 
Суміші ненасичених вуглеводнів із хлором при освітленні вибухають. Алкени взаємодіють як з чистим бромом, так і з його водним розчином — бромною водою (рідина бурого кольору). У результаті цієї реакції відбувається знебарвлення розчину.
  • приєднання гідроген галогенідів відбувається за звичайних умов:
CH2=CH2етен+HBrCH3CH2Brбромоетан
  • приєднання води (реакція гідратації) відбувається у присутності концентрованої сульфатної кислоти:
 
CH2=CH2етен+H2OH2SO4CH3CH2OHетанол
                                                            
2. Реакції окиснення.
  • повне окиснення (горіння):
C2H4+3O22CO2+2H2O
  • неповне (часткове) окиснення:
3CH2=CH2етен+2KMnO4+4H2O3C|OHH2C|OHH2етан1,2діол(етиленгліколь)+2MnO2+2KOH
 
Під час пропускання етену через розчин калій перманганату фіолетовий колір зникає. У результаті реакції з'являється бурий осад MnO2. Ця реакція є якісною на ненасичені вуглеводні.
  
3. Реакція полімеризації.
Молекули алкенів за рахунок розриву подвійного зв'язку сполучаються одна з одною у довгі ланцюги, утворюючи полімери:
  
nCH2=CH2етен(CH2CH2)поліетиленn
  
nCH2=CHCH3пропен(CH2C|CH3H)nполіпропілен
                                             
Зверни увагу!
Реакції заміщення для алкенів не характерні.