Теорія:

Мікроелементи — переважно йони важких металів, що входять до складу життєво важливих речовин, в організмах містяться в дуже незначних кількостях.
Металічні мікроелементи — ті, на частку яких припадає від \(0,000001\) % до \(0,001\) %, —  Манган (Mn), Кобальт (Co), Нікель (Ni), Купрум (Cu), Цинк (Zn), Молібден (), тощо.

Манган входить до складу або підвищує активність деяких ферментів, бере участь у розвитку кісток, процесі фотосинтезу, асиміляції Нітрогену.
  
Кобальтвходить до складу вітаміну B12, бере участь у процесі фіксації атмосферного азоту рослинами та розвитку еритроцитів.
  
Купрум — входить до складу деяких ферментів, бере участь у процесах кровотворення, синтезу гемоглобіну, фотосинтезу.

Цинк — входить до складу деяких ферментів, бере участь у синтезі рослинних гормонів та спиртовому бродінні.

Молібден — входить до складу деяких ферментів, бере участь у процесах зв’язування рослинами атмосферного азоту.
 
Фізіологічна роль ультрамікроелементів в організмах рослин і тварин остаточно не визначена, їх уміст не перевищує \(0,000001\) % — Уран (U), Радій (Ra), Золото (Au), Аргентум (Ag), Меркурій (Hg), Плюмбум (Pb), Цезій (Cs), Селен (Se), тощо.
 
Джерела:
Барна І. Біологія: комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2017. — с. 7 - 9.
Джерела:
Підгаєцька І.С. Хімія. 11 клас. — Харків: Вид. група «Основа», 2019. — с. 123-124.