Теорія:

Зверни увагу!
Речовини одного генетичного ряду неорганічних сполук одні з одними не реагують.
При взаємодії речовини ряду неметалу з речовиною ряду металу утворюється сіль.
 
PIC-93.svg
 
Основні види взаємодії неорганічних речовин:
  • метал + неметал = сіль. Наприклад: у реакціях натрію з хлором утворюється натрій хлорид: 2Na+Cl2=2NaCl.
  • Основний оксид + кислотний оксид = сіль. Наприклад: при взаємодії кальцій оксиду з карбон (IV) оксидом утворюється кальцій карбонат: CaO+CO2=CaCO3.
  • Основний оксид + кислота = сіль + вода. Наприклад: у результаті взаємодії купрум(II)  оксиду і сульфатної кислоти утворюється купрум (II) сульфат: CuO+H2SO4=CuSO4+H2O.
  • Основа (луг) + кислотний оксид = сіль + вода. Наприклад: при взаємодії калій гідроксиду з фосфор(V) оксидом утворюється сіль калій ортофосфат: 6KOH+P2O5=2K3PO4+3H2O.
  • Основа + кислота = сіль + вода. Наприклад: у результаті реакції взаємодії ферум(II) гідроксиду з нітратною кислотою утворюється ферум (II) нітрат: Fe(OH)2+2HNO3=Fe(NO3)2+2H2O.
Відомі і інші приклади утворення солей.