Теорія:

За можливим напрямком перебігу реакції поділяють на оборотні і необоротні.
Реакції, які протікають в одному напрямку, і завершуються практично повним перетворенням реагуючих речовин на продукти, називають необоротними.
У результаті необоротних реакцій:
  • випадає осад:
 AgNO3+HCl=HNO3+AgCl;
  • виділяється газ:
 2Na+2H2O=2NaOH+H2;
  • утворюється слабкий електроліт (наприклад, вода):
H2SO4+2NaOH=Na2SO4+2H2O;
 
  • виділяється велика кількість енергії:
2Mg+O2=2MgO;ΔH<0.
 
Більшість хімічних реакцій відбуваються не до кінця. Продукти, які утворилися в результаті реакції можуть взаємодіяти між собою. Такі реакції називаються оборотними.
Хімічні реакції, які за однакових умов можуть відбуватися у прямому і зворотньому напрямках називають оборотними.
До оборотних реакцій, наприклад, належить реакція синтезу амоніаку:
 
N2+3H2=2NH3.
Зверни увагу!
У рівняннях оборотних реакцій замість знаку «\(=\)» використовують знак оборотності ():
 
N2+3H22NH3.
 
Прямою реакцією є взаємодія азоту з воднем. Зворотня реакція — розклад амоніаку.
 
Отже, реагентами прямої реакції є азот і водень, продуктом — амоніак.
Реагентом зворотньої реакції є амоніак, а продуктами — азот і водень.