Теорія:

У хімічних реакціях неметали можуть проявити себе і як відновники, і як окисники. Із загальних хімічних властивостей неметалів відзначимо їх здатність взаємодіяти з металами, з воднем і киснем.
Взаємодія неметалів з металами
У реакціях з металами неметали виявляють себе як окисники.
 
1. Особливо активно з металами взаємодіють галогени. У результаті реакцій сполуки утворюються солі — галогеніди.
 
Наприклад, при взаємодії алюмінію з йодом утворюється алюміній йодид AlI3 :
2Al0+3I20H2O2Al+3I31
 
Вода у цій хімічній реакції є каталізатором.
 
Залізо активно реагує з хлором, утворюючи ферум(\(III\)) хлорид FeCl3:
2Fe0+3Cl20to2Fe+3Cl31
 
2. Метали реагують з сіркою, утворюючи сульфіди.
  
Реакція сполучення алюмнію з сіркою починається після нагрівання суміші речовин. Продуктом реакції є алюміній сульфід AlS32:
2Al0+3S0toAl2+3S32
 
Хімічна взаємодія між натрієм і сіркою протікає при простому механічному змішуванні. У результаті
утворюється натрій сульфід NaS2:
2Na0+S0Na2+1S2
 
Взаємодія неметалів з воднем
У порівнянні з іншими неметалами, водень має невисоку електронегативність. Завдяки цьому у реакціях з іншими неметалами, як правило, даний хімічний елемент буде відновником, а інші неметали — окисниками.
 
У таких реакціях утворюються леткі сполуки з Гідрогеном, склад молекул яких відповідає загальній формулі RHx, де \(R\) — неметал, а \(х\) — індекс, який вказує число атомів Гідрогену в молекулі утвореної речовини. Цей індекс чисельно збігається з валентністю неметалічного елемента.
 
Наприклад, у реакції сполучення водню з хлором утворюється газ гідроген хлорид \(HCl\):
H20+Cl20to2H+1Cl1
 
Взаємодія водню з азотом відбувається при виcокій температурі і тиску. У промисловості для прискорення даного процесу використовують каталізатор. Продуктом взаємодії цих двох неметалічних речовин є газ амоніак NH3:
N20+3H20to,p2N3H3+1 
Взаємодія неметалів з киснем
Кисень має високу електронегативність, тому у реакціях з іншими неметалами він є окисником, а інші неметали відновниками.

У результаті сполучення кисню з іншими неметалами, утворюються оксиди.
Наприклад, сірка згорає у кисні, утворюючи сульфур(\(IV\)) оксид (або сірчистий газ)  SO2:
S0+O20S+4O22
 
Фосфор енергійно згорає в атмосфері кисню яскравим полум'ям. У результаті реакції утворюються білі клуби фосфор(\(V\)) оксиду PO52:
 
4P0+5O202P2+5O52
 
Взаємодія кисню з хімічно мало активним азотом протікає повільно і починається тільки при дуже високій температурі. Продуктом реакції є газоподібний нітроген(\(II\))оксид NO
 
N20+O20to2N+2O2 
 
Така хімічна реакція протікає в атмосфері при розряді блискавки, а також в циліндрах двигунів при згорянні палива.