Теорія:

Нітрати
Нітрати — солі нітратної кислоти.
NaNO3 — натрій нітрат, Cu(NO3)2 — купрум(\(II\)) нітрат, NH4NO3 — амоній нітрат. Нітрати лужних металів, кальцію і амонію називають ще селітрами: Ca(NO3)2 — кальцієва селітра, NH4NO3 — аміачна селітра.
 
Нітрати є твердими кристалічними речовинами йонної будову, токсичні, добре розчинні у воді.
 
Хімічні властивості нітратів:
  
1. Нітрати проявляють усі властивості, які є характерними для солей. Вони втупають у реакції обміну з лугами, солями, та деякими кислотами (за умови утворення осаду або газоподібної речовини).
  
2. Нітрати при нагріванні розкладаються з виділенням кисню, тому є вибухонебезпечними. Продукти реакцій залежать від активності металу:
  • нірати металів, розміщених лівіше від \(Mg\) розкладаються з утворенням нітриту і виділенням кисню:
2KNO3=t°2KNO2+O2;
  • нітрати металів, розміщених від \(Mg\) включно до \(Cu\), розкладаються з утворенням оксиду, виділенням нітроген(\(IV\)) оксиду і кисню:
2Cu(NO3)2=t°2CuO+4NO2+O2;
  • нітрати металів, розміщених правіше \(Cu\), розкладаються з утворенням металу, виділенням нітроген(\(IV\)) оксиду і кисню:
2AgNO3=2t°Ag+2NO2+O2.
  
Використовуються нітрати як добрива, а також для виготовлення вибухових сумішей. Аргентум нітрат використовується в медицині як припалюючий засіб.