Теорія:

Під час хімічних взаємодій речовини витрачаються тільки в стехіометричних співвідношеннях, тобто в тих співвідношеннях, у яких вони зазначені в рівнянні хімічної реакції. Якщо одного з реагентів взято більше, то він наявний у надлишку і під час реакції витратиться не повністю. Тому перед розрахунками за рівнянням реакції необхідно визначити, який із реагентів подається в надлишку, а який — у нестачі. Найпростіше порівнювати співвідношення кількостей речовин реагентів реакцій зі стехіометричними коефіцієнтами. Обчислення проводиться за реагентом, який під час реакції витрачається повністю.
Приклад:
Обчисли масу солі, яка утворилась у результаті взаємодії \(6\) моль літій гідроксиду з розчином, що містить \(4\) моль нітратної кислоти.
Розв'язок:
 
1. Рівняння реакції взаємодії літій гідроксиду з нітратною кислотою:
 
LiOH+HNO3=LiNO3+H2O.
 
2. Як видно з рівняння реакції \(1\) моль лугу взаємодіє з \(1\) моль кислоти, утворюючи \(1\) моль солі. Луг є у надлишку, обчислення будемо проводити за кількістю речовини кислоти. У результаті реакції з \(4\) моль кислоти утвориться \(4\) моль солі.
 
3. Визначимо масу \(4\) моль літій нітрату:
 
m(LiNO3)=ν(LiNO3)M(LiNO3);
 
M(LiNO3)=7+14+3 ·16=69 г/моль.
  
m(LiNO3)=469=276 г.
 
Відповідь: маса літій нітрату, який утворюється в результаті реакції —  276 г.
Джерела:
Хімія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. загал, серед, освіти / Олексій Григорович. — Харків : Вид-во «Ранок», 2019. — 224 с.