Серед металів традиційно виділяють декілька груп. Представники, що входять до їх складу характеризуються відмінною від інших металів хімічною активністю. Такими групами є:
  • благородні метали (срібло, золото, платина);
  • лужні метали (метали, утворені елементами IА групи Періодичної системи);
  • лужноземельні метали (кальцій, стронцій, барій, радій).
Прості речовини, що мають металічні властивості, у хімічних реакціях завжди є відновниками. Положення металу в ряду активності характеризує те, наскільки активно даний метал може вступати у хімічні реакції (тобто те, наскільки сильно у нього проявляються властивості відновника).
 
Ряд активності металів:
\(Li\), \(K\), \(Ba\), \(Ca\), \(Na\), \(Mg\), \(Al\), \(Mn\), \(Zn\), \(Cr\), \(Fe\), \(Ni\), \(Sn\), \(Pb\)H2\(Cu\), \(Hg\), \(Ag\), \(Pt\), \(Au\)
активні
метали
метали середньої
ктивності
 
неактивні
метали
 
1. Чим лівіше стоїть метал у цьому ряду, тим сильнішим відновником він є.

2. Кожен метал має здатність витісняти з розчинів солей ті метали, які у ряду активності стоять після нього (правіше).
 
3. Метали, що знаходяться у ряду активності лівіше водню, здатні витісняти його з розчинів кислот.
 
4. Лужні і лужноземельні метали у будь-яких водних розчинах взаємодіють насамперед з водою.
Загальні хімічні властивості металів
Взаємодія з простими речовинами-неметалами.
 
1. Метали взаємодіють з киснем, утворюючи оксиди.
Метал + кисень → оксид
Наприклад, при взаємодії магнію з киснем, утворюється магній оксид: 
2Mg0+O022Mg+2O2
Срібло, золото і платина з киснем не реагують.
 
2. Метали взаємодіють з галогенами (фтором, хлором, бромом і йодом), з утворенням галогенідів.
Метал + галоген → метал галогенід
Наприклад, при взаємодії натрію з хлором, утворюється натрій хлорид: 
2Na0+Cl022Na+1Cl1
 
3. Метали взаємодіють з сіркою, утворюючи сульфіди. 
Метал + сірка → метал сульфід
Наприклад, при взаємодії цинку з сіркою, утворюється цинк сульфід:
Zn0+S0Zn+2S2 
 
4. Активні метали при нагріванні реагують з азотом, фосфором і деякими іншими неметалами.
Наприклад, при взаєсодії літію з азотом, утворюється літій нітрид:
 
6Li0+N022Li+13N3
 
При взаємодії кальцію з фосфором, утворюється кальцій фосфід:
3Ca0+2P0Ca+23P32
 
Взаємодія зі складними речовинами.
 
1. Лужні і лужноземельні метали взаємодіють з водою за звичайних умов, утворюючи розчинну у воді основу (луг) і водень.
Активний метал + вода → луг + водень
Наприклад, при взаємодії натрію з водою, утворюється натрій гідроксид і водень:
2Na0+2H+12O22Na+1O2H+1+H02
 
Зверни увагу!
Деякі метали середньої активності реагують з водою при підвищеній температурі, утворюючи оксид металу і водень.
Наприклад, розжарене залізо реагує з водяною парою, утворюючи змішаний оксид — залізну окалину \(Fe_3O_4\) і водень:
 
3Fe0+4H+12O2Fe+2O2Fe+32O23+4H02
 
При взаємодії цинку з водою відбувається реакція:
 
Zn0+H+12O2Zn+2O2+H20

2. Mеталли, що стоять в ряду активності металів лівіше водню, взаємодіють з розчинами кислот, утворюючи сіль і водень.
Метал + кислота → сіль + водень
Наприклад, при взаємодії алюмінію з сульфатною кислотою, утворюється алюміній сульфат і водень:
2Al0+3H+12S+6O24Al+32(S+6O24)3+3H02
  
3. Метали реагують з солями менш активних металів в розчині, утворюючи сіль активнішого металу і менш активний метал у вільному вигляді.
Ативніший метал + сіль → сіль активнішого + менш активний метал
Наприклад, при взаємодії заліза з купрум (\(ІІ\)) сульфатом, утворюється ферум (\(ІІ\)) сульфат і мідь:
Fe0+Cu+2S+6O24Fe+2S+6O24+Cu0