Теорія:

Словник — книга (веб-сайт), у якій в алфавітному чи тематичному порядку подано слова якоїсь мови (з тлумаченням, перекладом на іншу мову тощо).
Електронний словник — комп'ютерна база даних (програма), що містить особливим чином закодовані словникові статті, що дозволяють здійснювати швидкий пошук потрібних слів, часто з урахуванням морфологічних форм і з можливістю пошуку поєднань слів (прикладів вживання), а також з можливістю зміни напряму перекладу (наприклад, українсько-англійський або англійсько-український).
Щоб людям було легше перекладати з однієї мови на іншу, були розроблені спеціальні електронні словники з визначеною парою мов.
 
Словники бувають універсальними (містять слова загальної лексики ) та спеціалізованими (містять спеціальну термінологію, що використовується в окремих галузях професійної діяльності).
Багато програм-словників для перекладу мають встановлені кілька словникових баз даних, універсальних і спеціалізованих, з різними напрямками перекладу.
 
Сучасні електронні словники дають користувачеві такі можливості:
• вибирати напрямок перекладу з набору мов;
• вибирати професійну галузь для пошуку перекладу;
• знаходити переклади слів або словосполучень з однієї мови на іншу;
• прослуховувати озвучування перекладів слів;
• доповнювати словникову базу даних власними варіантами перекладів;
Користувач може встановити електронний словник на свій ПК, смартфон, або користуватися онлайновими словниками.
Переклад з допомогою електронного словника практично не відрізняється від перекладу цього ж тексту з допомогою друкованого словника.
 
Зверни увагу!
Для здійснення перекладу можна використати такий алгоритм:
• Завантажити словник (чи відкрити онлайн-словник).
• Налаштувати напрям перекладу.
• Увести у відповідне поле слово або словосполучення, яке потребує перекладу.
• Натиснути на відповідну кнопку для початку перекладу.
Програми-перекладачі (на відміну від електронних словників) опрацьовують не окремі слова або словосполучення, а цілий текст.
Програма-перекладач — програма, що призначена для автоматичного перекладу тексту з однієї мови на іншу.
Робота програм-перекладачів базується на використанні електронних словників.
Алгоритм роботи з цими програмами такий самий як і з електронними словниками.
Приклади електронних словників (онлайн-переклад):
  • http://old.pere.org.ua
  • http://www.slovnyk.net
  • http://slovnenya.com
  • http://www.slovnyk.org
До таких програм належать:
  • ABBYY Lingvo (програма і словник).
  • Promt.
  • Програма-словник МультиЛекс.
  • Pragma
  • І найбільш популярний онлайн перекладач (з яким ми сьогодні попрацюємо) — Google перекладач.
Користувачам, які активно вивчають певну мову та прагнуть спілкування з реальними людьми, в пригоді стануть форуми.
Веб-форум або просто Форум — інтернет-ресурс, популярний різновид спілкування в інтернеті.
На форумі створюються теми для спілкування, що робить його кращим за чат. Усі, кого цікавить певна інформація, можуть зручно й швидко переглянути її на форумі. На форумі є адміністратори (власники форуму) та модератори (обслуговчий персонал, який стежить за виконанням установлених правил та порядком). Форуми присвячуються будь-якій темі.
Існує досить багато мультимедійних інтерактивних курсів для вивчення іноземних мов, але майже всі вони платні.
Одним із популярних є Duolingo — даний ресурс має андроїд версію для смартфонів та веб версію, за якою можна працювати на комп’ютері.
Алгоритм для роботи:
Перейшовши на сайт, необхідно натиснути  кнопку «Почати».
Вибрати мову, яку хочемо вивчити.
Вибрати, скільки часу в день ви готові приділяти увагу вивченню мови.
Джерела:
Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед. освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2018. — 144 с. : іл.