Теорія:

У СКБД MS Access можна створювати таблиці різними способами.
Найчастіше використовують такі два:
  • Таблиця (створення таблиці шляхом введення даних);
  • Конструктор таблиць (створення структури таблиці в режимі конструктора).
Створити таблицю можна за допомогою вказівки Створити/Таблиця та Створити/ Конструктор таблиць.
У режимі таблиці назви полів формуються автоматично: Ідентифікатор, Поле1, Поле2, ... — при виборі зі списку Клацніть, щоб додати, обирають тип даних, які будуть вводитися до відповідного поля. Разом з тим, при введенні даних у таблицю можна змінювати й назви полів.
При збереженні таблиці пропонується задати її ключове поле. Найбільш коректно створити структуру таблиці, тобто визначити типи полів, їхні властивості, задати ключове поле тощо, дає змогу режим конструктора. Однак при створенні таблиці будь-якими іншими способами в подальшому можна її відкрити в режимі конструктора та внести зміни чи доповнення до структури таблиці.
Засобами СКБД MS Access, аналогічно до створення презентацій засобами програми MS PowerPoint, можна створювати бази даних з порожньої бази з використанням шаблонів або копії існуючої.
Після завершення створення структури таблиці або закривання вікна таблиці важливо надати їй ім’я.
Система керування базами даних MS Access підтримує такі основні типи даних: текст, примітка, число, дата/час, грошова одиниця, автонумерація, логічний, гіперпосилання, вкладення, обчислювальний, майстер підстановок.
Якщо потрібна таблиця вже створювалася в іншій базі даних або  в середовищі табличного процесора, то можна не створювати її «з нуля», а імпортувати до бази даних. Для цього слід вибрати режим Зовнішні дані та, наприклад, інструмент Excel.
Джерела:
Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед, освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2018. — 144 с. : іл.
Морзе Н. В. Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10 (11) кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе,  О. В. Барна. — К.: УОВЦ «Оріон», 2019. — 240 с.: іл.
https://testinform.in.ua/category/10-11-klas/10-11kl-tema2/
http://it-science.com.ua/article.php?id=12&table=school9_11