Теорія:

Як і в таблицях текстового та табличного процесорів, дані в таблицях баз даних можна сортувати. За замовчуванням дані в таблиці Access сортуються за зростанням значень по ключовому полю.
 
Для змінення сортування слід виконати таку послідовність дій:
1. Відкрити таблицю бази даних, дані в якій потрібно відсортувати.
2. Установити курсор у межах поля, за даними якого буде виконано сортування записів.
3. Виконати Основне/Сортування і фільтр/За зростанням (За спаданням).
Для сортування за даними кількох полів з однаковими значеннями параметрів  сортування слід виділити ці поля (виділити можна лише сусідні поля) і виконати Основне/Сортування і фільтр/За Зростанням (За спаданням). Під час сортування за даними кількох полів спочатку сортування відбувається за  даними полів, розміщених ліворуч.
Можна виконати сортування за даними кількох полів, довільно розміщених у таблиці, послідовно виконавши сортування для кожного з них. При цьому можна використати різні значення параметрів сортування.
Бази даних призначено для забезпечення швидкого доступу до необхідних даних . Досить часто користувачі здійснюють пошук потрібних даних у базах даних залізниці, бібліотеки, пошукового сервера Інтернету та ін. У СКБД Access пошук у базі даних здійснюється подібно до пошуку в Excel.
  
Для пошуку потрібних даних слід:
1. Відкрити файл бази даних, у якій потрібно здійснити пошук.
2. Відкрити таблицю, у якій здійснюватиметься пошук.
3. Виконати Основне/Пошук/Знайти.
Для відбору записів, дані в яких відповідають певним умовам, використовують фільтри подібно до використання фільтрів у табличному процесорі . Для фільтрування даних використовують елементи керування групи Сортування й фільтр вкладки Основне.
Якщо потрібно в довгому списку вибрати одне або кілька значень, то простіше спочатку зняти позначку прапорця Виділити все (при цьому буде знято позначки всіх прапорців), а потім установити позначки прапорців біля потрібних значень. Можна здійснювати фільтрування за кількома полями.
Кількість записів, що відповідають умовам фільтрування, можна визначити за лічильником у нижній  лівій частині вікна програми — там указано номер поточного запису і загальну кількість відфільтрованих записів.
Зверни увагу!
Для відміни фільтрування потрібно вибрати підсвічену іншим кольором кнопку Застосувати фільтр.
Зверни увагу!
Для повторного застосування вже визначених значень параметрів фільтрування слід знову вибрати кнопку Застосувати фільтр.
Під час проведення фільтрування є можливість задати більш складні умови фільтрування.
 
Для відмови від використання фільтра в певному полі слід вибрати кнопку справа від імені поля та у списку фільтрування вибрати кнопку Видалити фільтр або поставити позначку прапорця Виділити все. Для видалення всіх фільтрів потрібно виконати Основне/Сортування й фільтр/Додатково/Очистити всі фільтри.
Джерела:
Інформатика (рівень стандарту) : підруч. для 10-го (11-го) кл. закл. заг. серед, освіти / Й.Я. Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2018. — 144 с. : іл.
Морзе Н. В. Інформатика (рівень стандарту): підруч. для 10 (11) кл. закладів загальної середньої освіти / Н. В. Морзе,  О. В. Барна. — К.: УОВЦ «Оріон», 2019. — 240 с.: іл.
https://testinform.in.ua/category/10-11-klas/10-11kl-tema2/
http://it-science.com.ua/article.php?id=12&table=school9_11