1. Інформаційні процеси та системи

  1. Безпека життєдіяльності при роботі з комп'ютером

  2. Інформація, дані, повідомлення

  3. Інформаційні процеси та системи. Роль інформаційних технологій у житті сучасної людини

  4. Апаратна та програмна складові інформаційної системи

  5. Комп'ютер як пристрій опрацювання даних. Різновиди комп'ютерів

  6. Складові комп'ютера та їхнє призначення

  7. Операційна система та її інтерфейс

  8. Файли, папки та операції над ними

 2. Мережеві технології та Інтернет

  1. Комп'ютерні мережі. Локальна мережа. Використання мережевих папок

  2. Робота з інформацією в Інтернеті

 3. Опрацювання текстових даних

  1. Основні об'єкти текстового документа

  2. Введення, редагування та форматування символів і абзаців

  3. Однорівневі списки

  4. Додавання зображень до файлу та їх форматування

  5. Додавання, редагування та форматування таблиць

  6. Сторінки текстового документа та їх форматування

 4. Алгоритми та програми. Python

  1. Алгоритм та його властивості

  2. Виконавці алгоритмів та їх системи команд

  3. Способи опису алгоритму. Алгоритмічні структури

  4. Середовище опису й виконання алгоритмів

  5. Основні поняття мови програмування

  6. Лінійні алгоритми

  7. Черепашача графіка

  8. Алгоритми з розгалуженнями

  9. Вкладені розгалуження

  10. Алгоритми з повтореннями. Цикл із параметром

  11. Алгоритми з повтореннями. Цикл із передумовою

 5. Алгоритми та програми. Scrаtch

  1. Середовище опису й виконання алгоритмів Scrаtch

  2. Редагування проєктів. Використання рiзних виконавцiв у Scratch

  3. Алгоритми з повторенням. Цикли з лічильником у Scratch

  4. Алгоритми з розгалуженням у Scratch

  5. Цикл з передумовою в Scratch