Теорія:

Під час розв’язування багатьох задач виникає ситуація, коли при виконанні деякої умови знову з’являється потреба робити вибір. У такій ситуації використовується так зване вкладення розгалужень, тобто оператор, який виконується у випадку істинності умови (або у гілці еlse), знову є оператором іf.
Зверни увагу!
Вкладені розгалуження використовуються в тих випадках, коли необхідно перевірити послідовно дві або більше умови.
Приклад:
Значення Y обчислюється за такими правилами:
линсис.PNG
Спочатку потрібно перевірити, чи є значення х від'ємним. Якщо так, то у=х, інакше  знов потрібно визначити, чи є х меншим або рівним 5. Якщо так, то у=х*х, інакше у=2*х.
осьх.PNG
Запишемо умовний оператор для обчислення значення Y:
if x<0: 
        y = x
else:
       if x <=5:
                 y =x*x
       else: y = 2*x
Під час запису програмного коду уважно слідкуйте за відступами, щоб команди, вкладені в гілки оператора if, були записані на одній вертикалі. По-перше, цього потребує синтаксис мови Python, а по-друге, це робить текст програми наочнішим і зрозумілішим.
Приклад:
Задача. За введеною градусною мірою кута вивести назву кута.
a = int(input ('a=?'))
if a < 90:
         print ('гострий кут')
else :
         if a == 90:
                print ('прямий кут')
         else : 
                print (‘тупий кут‘)