Теорія:

Повторення (цикл)
Повторення (цикл) — це така організація дій в алгоритмі, при якій одна і та ж послідовність дій виконується кілька разів доти, поки виконується деяка умова.
Цикл — це алгоритмічна структура, за допомогою якої реалізується багаторазове повторення команд. Серія команд, що повторюється при кожному повторенні (ітерації) циклу, називається тілом циклу.
Алгоритми, в основі яких лежить структура «Повторення», називають циклічними.
Кількість повторень у циклічних алгоритмах з визначеною кількістю повторень визначають за допомогою лічильника циклу.
Команди циклу з визначеною кількістю повторень будуть повторюватись до досягнення потрібної кількості повторень.
Наприклад, алгоритм побудови квадрату, у якому 4 рази потрібно повторювати дії:
  • намалювати сторону,
  • повернути за годинниковою стрілкою на 90°,
можна подати графічно (рис.1).
 
ц1.PNG Рис.1
 
Команда Повторити К
Для створення циклічних алгоритмів з визначеною кількістю повторень у середовищі Scratch використовують команду Повторити К, де параметр К вказує на кількість повторень у тілі циклу (рис.2).
 
ц21.PNG Рис.2
 
Поданий на рис.1 алгоритм у середовищі Scratch матиме такий вигляд:
 
ц3.PNG
 
Команду циклу з лічильником можна використати для циклічної зміни кольору малювання. У Scratch кожному кольору олівця відповідає певне число — код цього кольору. Для зміни кольору в тілі циклу  можна використовувати команду Змінити колір олівця на К.
Приклад:
Намалювати різнокольоровий п'ятикутник.
При кожному повторенні тіла циклу код кольору олівця збільшується на 20.
 
ц4.PNG 
Приклад:
Написати програму, за якою виконавець Балерина змінюватиме образ 10 разів з інтервалом 1 секунду. Для цього слід додати спрайт Балерина-а і додати для спрйту ще 3 костюми балерини (рис.5).
 
ц5.PNG
 
Далі слід перейти на вкладку Код і створити програму:
ц6.PNG
Цикл Завжди
Часто в програмах, створених у середовищі Scratch, використовують безумовні цикли, вихід з яких не передбачено логікою програми. Такі цикли ще називають нескінченними. У Scratch для створення таких циклів є спеціальна команда Завжди. Tiлo такого циклу виконується постійно до закінчення роботи проекту.
Приклад:
Написати програму, в якій Рудий кіт ходить по колу до зупинення програми.
 
ц7.PNG