Теорія:

Універсальним пристроєм, призначеним для автоматичної обробки інформації, є комп'ютер. Його роботою керують програми, які мають різні функції та призначення. Сукупність комп'ютерних програм називається програмним забезпеченням або програмними засобами інформатизації.
Програмне забезпечення — набір кодованих інструкцій (комп'ютерна програма) для керування процесором комп'ютера.
Процесор комп'ютера зчитує такі кодовані інструкції та виконує їх.
Програмне забезпечення являє собою інформацію, яка зберігається на матеріальних носіях у вигляді файлів та може передаватися по каналах зв'язку.
програмна складова.png
Системне програмне забезпечення — це комплекс програм, які забезпечують ефективне управління такими компонентами обчислювальної системи, як процесор, оперативна пам'ять, пристрої введення-виведення, мережеві обладнання та ін.
Прикладне програмне забезпечення — це програми, що призначені для реалізації конкретних задач, які користувач розв'язує в ході своєї діяльності.
Їх розділяють на прикладні програми загального та спеціального призначення.
  
Програми загального користування:
 • текстові редактори — призначенні для введення та редагування текстових даних;
 • текстові процесори — призначенні для форматування та оформлення тексту;
 • електронні таблиці — призначенні для організації даних у вигляді таблиць, їх обробки;
 • графічні редактори — призначенні для створення та редагування графічних зображень;
 • системи управління базами даних — призначенні для об'єднання наборів даних з метою створення єдиної інформаційної моделі об'єкта;
 • інтегровані системи — об'єднують в собі можливості текстових редакторів, графічних систем, електронних таблиць та систем управління базами даних.
Програми спеціального призначення:
 • системи автоматизованого проєктування (CAD-системи) — призначенні для автоматизації проєктно-конструкторських робіт; застосовуються в архітектурі, машинобудуванні;
 • настільні видавничі системи — автоматизують процес верстання поліграфічних видань;
 • бухгалтерські системи — призначені для автоматизації підготовки бухгалтерських документів та їх обліку;
 • фінансові аналітичні системи — дозволяють контролювати та прогнозувати ситуацію на фінансових ринках, виконувати аналіз та готувати звіти;
 • редактори HTML — призначені для створення і редагування Web-сторінок Інтернету;
 • системи відеомонтажу — призначені для цифрової обробки відеоматеріалів, монтажу, створення відеоефектів, виправлення дефектів, додавання звуку, титрів та субтитрів.
Існує ще велика кількість програм спеціального призначення. Перелічено лише найбільш поширені.
Інструментальні засоби — це комплекс засобів для автоматизації процесу, розроблення нових програм за допомогою мов програмування.