1. Служби Інтернету

  1. Схема передання інформації. Електронна пошта

  2. Створення й налаштування поштової скриньки

  3. Електронне листування

  4. Використання адресної книги та списків розсилання

  5. Хмарні сервіси. Онлайн-перекладачі

  6. Зберігання даних та колективна робота з документами в Інтернеті

 2. Моделювання

  1. Моделі. Типи моделей. Етапи побудови інформаційної моделі

 3. Табличний процесор

  1. Електронні таблиці. Табличний процесор

  2. Уведення та редагування даних в Excel

  3. Виконання обчислень у табличному процесорі Excel

  4. Форматування об’єктів електронної книги. Підготовка таблиці до друку

 4. Алгоритми та програми. Scratch

  1. Величини. Команда присвоювання

  2. Система координат на Сцені у Scratch

  3. Величини в алгоритмах із розгалуженням

  4. Величини в алгоритмах із циклами

 5. Алгоритми та програми. Python

  1. Етапи розв’язування задачі за допомогою комп’ютера

  2. Величини. Алгоритми роботи з величинами

  3. Створення алгоритмів із розгалуженнями та повтореннями

  4. Рядкові величини

  5. Списки

  6. Створення інтерфейсу користувача засобами бібліотеки EasyGUI

  7. Графічні методи модуля tkinter

  8. Створення анімації

  9. Об’єктно-орієнтоване програмування