Теорія:

Величини в циклах з лічильником
Нагадаємо, що цикл з лічильником використовується в алгоритмах у випадках, коли перед його виконанням відомо, скільки разів повинні виконатися команди тіла циклу.
Для реалізації циклу з лічильником у Scratch призначена команда повторити К з групи Керування:
 
41.PNG
Приклад:
Задача 1. Перед початком осінніх канікул Петрик вирішив поглибити знання іноземної мови і кожного дня вивчати на 5 слів більше, ніж за попередній день. Скільки слів він вивчить за тиждень канікул?
Для  розв’язування задачі треба створити дві змінні: S — для загальної кількості слів, що вивчив Петрик, і А — для кількості слів, що вивчені за день. На початку канікул значення цих змінних має дорівнювати 0, бо ще ніяких слів не вивчено.
 
30.PNG
 
Алгоритм обчислення кількості слів складається з виконання таких дій:
  • задати початкові значення змінних (S = 0, А = 10);
  • визначити, скільки разів має повторитися тіло циклу з лічильником;
  • в тілі циклу обчислити значення наступного доданку А; обчислене значення А додати до суми S.
34.PNG               33.PNG
 
Виконаємо програму. отримано результат: S = 140, тобто за тиждень канікул Петрик має вивчити 140 слів.
Приклад:
Задача 2. Намалювати 5 вкладених різнокольорових квадратів. Довжина сторони першого з квадратів дорівнює А кроків, а довжина сторони кожного наступного на 20 кроків більша.
Створимо математичну модель цього проєкту.
Для зберігання довжини сторони потрібно створити змінну, наприклад А, і надати їй певного початкового значення, наприклад 20.
 
Вам відомо, що для малювання одного квадрата з довжиною сторони А кроків використовується такий цикл:
 
37.PNG
 
Щоб виконавець намалював 5 квадратів, потрібно цей цикл помістити в цикл з лічильником, що повторюється 5 разів. Для малювання кожного наступного квадрата потрібно перемістити виконавця в початкову точку його малювання. Для цього потрібно підняти олівець, щоб виконавець переміщувався без малювання, і зменшити координати х, у з тим. щоб перейти до малювання квадрату з більшою стороною.
 
Сторона кожного наступного квадрата повинна бути на 20 кроків більша за сторону попереднього. Тому перед малюванням чергового квадрата потрібно збільшити значення змінної А, яка й задає довжину сторони квадрата, на
20.
 
Скрипт цього проєкту з результатом його виконання наведено на малюнку:
 
36.PNG
Зверни увагу!
В наведеному проєкті використовується конструкція «Вкладені цикли»: зовнішній цикл з лічильником виконується 5 разів.
При кожній ітерації зовнішнього циклу виконуються команди тіла циклу:
  • зменшити координати х, у на 10;
  • опустити олівець;
  • виконати цикл малювання квадрату;
  • підняти олівець;
  • збільшити значення змінної А на 20;
  • змінити колір олівця на 10.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2020.внішній цикл з лічильником виконується