Теорія:

Підготовка таблиці до друку
Під час друку аркуша Excel на папері виводяться лише ті сторінки, які містять клітинки з даними або на яких встановлені межі та/чи заливка.

До друку документа можна перейти за допомогою команди Файл  Друк або сполученням клавіш Ctrl + P. Залежно від обраного режиму можна роздрукувати таблицю активного аркуша, усіх аркушів або лише виділений діапазон комірок.
 
Для підготовки ЕТ до друку потрібно встановити параметри сторінки, оптимізувати таблицю форматуванням її об’єктів і встановити межі клітинок у таблиці.
Встановлення параметрів сторінки
Для встановлення параметрів сторінки використовують інструменти вкладки Розмітка сторінки (рис.1).
 
34.PNG
 
Рис.1
 
Установити потрібні параметри можна й у вікні Параметри сторінки, яке розгортається кнопкою у правому нижньому кутку відповідної групи інструментів (рис.2).
 
35.PNG
 
Рис.2
Оптимізація таблиці
Оптимізація ЕТ полягає в її редагуванні та форматуванні з метою легкого сприйняття користувачем та/або прийнятного друку на папері. З метою оптимізації ЕТ можна виконати такі дії, як встановлення розмірів стовпців (рядків); встановлення меж клітинок тощо.

Щоб змінити ширину стовпця (висоту рядка), достатньо перетягнути його праву (нижню) межу між заголовками. При цьому розміри сусідніх стовпців (рядків) не змінюються.

Якщо потрібно змінити ширину стовпця так, щоб вона збігалася з шириною найдовшого рядка даних в одній із клітинок стовпця, то достатньо зробити подвійне клацання ЛКМ на правій межі цього стовпця в рядку заголовків.
Для встановлення однакової ширини кількох стовпців (висоти рядків) їх потрібно виділити протягуванням вказівника по заголовках рядків (стовпців) і перетягнути одну з меж або вибрати в контекстному меню Ширина стовпця (Висота рядка) і встановити потрібне значення.
Якщо таблиця не поміщається на сторінку, то вона автоматично розподілиться на декілька сторінок (рис.3):
 
36.PNG
 
Рис.3
Приклад:
Для друку електронного журналу успішності (рис.4) можна здійснити його оптимізацію: змінити орієнтацію сторінки, розмір і орієнтацію тексту, розміри рядків, стовпців тощо.

37.PNG
 
Рис.4

Для автоматичного відображення під час друку сітки таблиці та/або заголовків рядків і стовпців із даними можна скористатись налаштуваннями вкладки Аркуш, що у вікні Параметри сторінки.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020.