Теорія:

Щоб виконати операції над групою об’єктів, їх спочатку потрібно виділити.
Виділення об’єктів електронної таблиці
Об’єктСпособи виділення
КлітинкаВибрати клітинку
Стовпець (рядок)Вибрати номер стовпця (номер рядка)
Діапазон клітинок
І спосіб. Вибрати першу клітинку діапазону, натиснути клавішу Shift і,
утримуючи її, вибрати останню клітинку діапазону.
ІІ спосіб. Вибрати першу клітинку діапазону, натиснути ліву кнопку миші і, утримуючи її, перемістити вказівник до останньої клітинки діапазону
ІІІ спосіб. Увести адресу діапазону в поле Ім’я
Усі клітинки аркуша
І спосіб. Вибрати кнопку Виділити все.
ІІ спосіб. Натиснути сполучення клавіш Ctrl + A
Кілька об'єктівВибирати об’єкти, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl
 
Для зняття виділення діапазону достатньо клацнути ЛКМ на будь-якій клітинці.
 
Зверни увагу!
У Рядку стану відображається середнє арифметичне чисел, кількість не порожніх клітинок і сума чисел, що розміщуються у клітинках виділеного діапазону із числовими даними.  Якщо виділений діапазон містить тільки текстові дані, то в Рядку стану відображатиметься їхня кількість.
Копіювання, переміщення та видалення даних
Об’єкти електронної книги (клітинки, діапазони клітинок, рядки та стовпці, аркуші) можна редагувати: змінювати, видаляти, додавати, копіювати, переміщувати. Ці операції можна виконувати, використовуючи елементи керування групи Буфера обміну на Стрічці, команди контекстного меню, сполучення клавіш тощо.
  
Алгоритм копіювання (переміщення)
  • Виділити клітинку/діапазон клітинок.
  • Натиснути Копіювати/Вирізати.
  • Вибрати клітинку, починаючи з якої будуть вставлені дані з Буфера обміну.
  • Натиснути Вставити.
Зверни увагу!
Якщо вміст однієї клітинки вставити у  діапазон, всі клітинки діапазону будуть заповнені однаковим значенням.
 
Вміст виділеного діапазону можна вставити тільки в діапазон такого самого розміру, для цього достатньо вказати першу клітинку діапазону для вставлення.
Об’єкти, дані з яких копіюються чи видаляються, обводяться штриховою рамкою; під час виконання команди Вирізати вміст клітинок з попереднього місця видалиться тільки після того, як вони будуть вставлені в інше місце.
Для видалення даних потрібно:
  • виділити відповідну клітинку або діапазон клітинок і натиснути Delete.
  • Виконати Основне —> Редагування —> Очистити —> Очистити вміст.
Вставлення та видалення рядків (стовпців) електронної таблиці
Для вставлення стовпців або рядків  потрібно виділити стовпці (рядки), перед якими необхідно вставити нові, і виконати Основне —> Клітинки —> Вставити —> Додати стовпці (рядки) до аркуша.

Після вставлення до таблиці нових стовпців або рядків інші автоматично зсуваються вправо або вниз. При цьому з кінця таблиці видаляється стільки стовпців або рядків, скільки вставлено нових, якщо ці останні не містять даних. Якщо ж вони містять дані, то вставлення нових об’єктів буде неможливим.

Якщо виділити кілька стовпців (рядків) поспіль, то перед ними вставляється така сама кількість стовпців (рядків).

Для видалення стовпців і рядків потрібно після виділення об’єктів виконати Основне —> Клітинки —> Видалити —> Видалити рядки (стовпці) з аркуша.

Для виконання різних операцій редагування об’єктів електронної книги зручно користуватися контекстним меню об’єктів.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 7-го кл. закл. заг. серед. освіти / Йосиф Ривкінд [та ін.]. — Київ : Генеза, 2020.
Інформатика : підруч. для 7 кл. закл. загал. серед. освіти / [О. О. Бондаренко, В. В. Ластовецький, О. П. Пилипчук, Є. А. Шестопалов]. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020.