Теорія:

Люди в сучасному суспільстві постійно опрацьовують, передають та виконують інші дії із інформацією. Повідомлення ми можемо представляти різними способами, використовуючи кодування інформації.
Кодування даних — це процес, коли одну послідовність сигналів, якою подана інформація, замінюють на іншу.
За допомогою кодування звук музичного інструменту можна представити у вигляді нот, а розмову людей подати як текстовий запис певним алфавітом. У \(1844\) році для передавання даних телеграфом почали використовувати кодування азбукою Морзе, яку назвали на честь розробника Семюела Морзе (\(1791\)—\(1872\) рр.). Для кодування текстових повідомлень азбука Морзе містить тільки \(2\) сигнали: крапка і тире.
Приклад:
Слово «школа» азбукою Морзе буде виглядати як наступна послідовність сигналів: «---- -·- --- ·-·· ·-».
Азбука Морзе є чудовим прикладом двійкового кодування.
Двійкове кодування — це спосіб кодування інформації із використанням лише \(2\) сигналів.
Двійковий код повідомлення — це повідомлення, яке отримують після двійкового кодування.
monitor-1307227_1920.jpg
 
У сучасних технічних засобах також використовують двійкове кодування. Уся інформація в комп'ютерах представлена у вигляді тільки двох цифр: \(0\) та \(1\). У двійковому коді такого повідомлення цифру \(0\) або \(1\) називають біт (англ. binary digitдвійковий знак).
За допомогою одного біта можна закодувати певне повідомлення. Наприклад, сигнал пішохідного світлофора: червоний — \(0\) або зелений — \(1\).
Із двома бітами можна закодувати вже \(4\) (22) повідомлення (00, 01, 10, 11), а із восьми бітів можна скласти 28 = 256 кодів, що відповідає кількості кодів у таблиці кодування символів Windows—1251. Отже, для того, щоб закодувати \(1\) символ українського чи англійського алфавіту, необхідно \(8\) бітів.
Послідовність із \(8\) бітів називається байтом.
Якщо двійковий код повідомлення — це повідомлення, яке отримують після двійкового кодування, то його довжина — це кількість байтів у його двійковому коді. Для вимірювання довжини двійкового коду повідомлення використовують кратні одиниці вимірювання.
Одиниці вимірювання довжини двійкового коду повідомлення:
\(1\) байт = \(8\) бітів;
\(1\) Кбайт (кілобайт) = 210 байтів = \(1024\) байти;
\(1\) Мбайт (мегабайт) = 210 Кбайт = \(1024\) Кбайт;
\(1\) Гбайт (гігабайт) = 210 Мбайт = \(1024\) Мбайт;
\(1\) Тбайт (терабайт) = 210 Гбайт = \(1024\) Гбайт.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2016. — 288с. : іл.
Джерела:
https://uk.wikipedia.org/
Джерела:
https://stud.com.ua/