Теорія:

Довжина двійкового коду повідомлення — це кількість байтів у його двійковому коді. Її можна вказувати у кратних одиницях вимірювання інформації, тобто у бітах, байтах, кілобайтах і т. д. Для визначення довжини двійкового коду документа достатньо ознайомитись із його властивостями та визначити його розмір у байтах.  
Давайте розглянемо декілька прикладів визначення довжини двійкового коду повідомлення та переведення одних одиниць вимірювання інформації на інші.
Приклад:
Задача 1. Відомо, що довжина двійкового коду повідомлення дорівнює \(8,3\) Кбайт. Необхідно виразити це значення у бітах.
 
Розв'язок. Для переведення з кілобайтів у біти для початку необхідно виразити довжину двійкового коду цього повідомлення у байтах. Пригадаймо, що \(1\) Кбайт = \(1024\) байти.
Отже, \(8,3\) Кбайт · \(1024\) = \(8499,2\) байти.
Тепер ми можемо перевести це значення у біти, враховуючи що \(1\) байт = \(8\) бітів.
\(8499,2\) · \(8\) = \(67993,6\) бітів.
 
Відповідь: \(8,3\) Кбайт =  \(67993,6\) бітів.
Приклад:
Задача 2. Відомо, що довжина двійкового коду повідомлення дорівнює \(1 048 576 000\) байт. Необхідно виразити це значення цілим числом у найбільших можливих одиницях.
 
Розв'язок. По-перше, переведемо довжину двійкового коду з байтів у кілобайти.
Пригадаймо, що \(1\) Кбайт = \(1024\) байти.
Отже, \(1 048 576 000\) байт ÷ \(1024\) = \(1 024 000\)  Кбайт.
Отримане число більше ніж множник \(1024\), тому ми можемо перевести це значення у наступну одиницю вимірювання, тобто в мегабайти. Враховуємо, що \(1\) Мбайт = \(1024\) Кбайт.
\(1 024 000\)  Кбайт ÷  \(1\)\(024\) = \(1000\) Мбайт.
Отримане значення менше ніж \(1024\). Якщо перейти до наступної одиниці вимірювання інформації, ми отримаємо не ціле число, що суперечить умові завдання.
 
Відповідь: \(1 048 576 000\) байт = \(1000\) Мбайт.
Приклад:
Задача 3. В одному рядку текстового документа в середньому розміщується \(50\) символів, а на одній сторінці — \(35\) рядків тексту. Скільки сторінок може містити цей документ, якщо довжина його двійкового коду \(12\) Кбайт, а текст закодований із використанням таблиці Windows—1251?
 
Розв'язок. В умові задачі вказано, що текст закодовано за допомогою таблиці Windows—1251, тому довжина двійкового коду кожного символа дорівнює \(1\) байт.
У кожному рядку розміщується \(50\) символів, тобто довжина двійкового коду одного рядка дорівнює \(50\) байт, враховуючи що на одній сторінці — \(35\) рядків тексту, довжина двійкового коду однієї сторінки такого тексту складає \(50\) · \(35\) = \(1750\) (байт).
Окрім цього, відомо, що довжина двійкового коду документа дорівнює \(12\) Кбайт. Переведемо це значення у байти.
\(12\) Кбайт · \(1024\) = \(12 288\) (байт).
А тепер можна розрахувати приблизну кількість сторінок в документі. Для цього розділимо загальну довжину двійкового коду документа на довжину двійкового коду однієї сторінки.
12288÷17507 (сторінок).
 
Відповідь. У текстовому документі із довжиною двійкового коду \(12\) Кбайт міститься приблизно \(7\) сторінок тексту.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2016. — 288с. : іл.
Джерела:
https://uk.wikipedia.org/
Джерела:
https://spravochnick.ru/