Теорія:

Сучасні комп'ютери допомагають нам опрацьовувати інформацію, що подана у різному вигляді, у том числі у текстовому. Для того, щоб опрацювати текстові дані за допомогою техніки, їх кодують числами, використовуючи спеціальні таблиці кодів символів. У таких таблицях кожному символу надається у відповідність певне число.
У світі стандартом для комп'ютерів та пристроїв техніки прийнята таблиця кодів символів ASCII (від англ. American Standard Code for Information Interchange — Американський стандарт кодів для обміну інформацією). Вона була розроблена у \(1963\) р. у США. За допомогою таблиці ASCII числами від \(0\) до \(127\) можна закодувати літери латинського алфавіту, арабські цифри та розділові знаки.
 
Групи кодів символів таблиці ASCII
Діапазон кодів
Група символів
Приклад коду
Відповідний символ
Від \(0\) до \(31\), \(127\)
Спеціальні символи
\(8\)
Символ, що відповідає натисканню клавіши Backspace (слугує для видалення попереднього символа)
Від \(32\) до \(64\), від \(91\) до \(96\), від \(123\)—\(126\)
Розділові знаки та цифри
\(55\)
Цифра \(7\)
Від \(65\) до \(90\)
Великі літери латинського алфавіту
\(68\)
Літера D
Від \(97\) до \(122\)
Маленькі літери латинського алфавіту
\(110\)
Літера n
 
Пізніше таблицю ASCII розширили до \(256\) символів, в якій у діапазон від \(128\) до \(255\) можна було додати символи іншої мови. Окрім цього, для кодування літер з інших алфавітів було розроблено схожі таблиці кодування. Наприклад, КОІ8-U, Windows-1251 та Юнікод.
Стандартом для кодування символів кирилиці в операційній системі Windows є таблиця Windows-1251. У новітніх операційних системах сьогодні використовують таблицю кодування Юнікод, що включає в собі можливість закодувати \(1 114 112\) символів, що містить символи майже всіх мов у світі. Але у всіх цих таблицях кодування спільним є те, що перші \(128\) кодів відповідають таблиці ASCII.
 
Порівняння таблиць кодів символів
Таблиця кодів символів
Кількість кодів
Діапазон кодів від \(0\) до \(127\)
Діапазон кодів від \(128\) до \(255\)
Діапазон кодів більше ніж \(255\)
ASCII
\(128\)
Літери латинського алфавіту, арабські цифри та розділові знакиНемаєНемає
Windows-1251
\(256\)
Коди таблиці ASCIIСимволи кирилиціНемає
Юнікод
\(1 114 112\)
Коди таблиці ASCIIСимволи алфавітів мов світуСимволи алфавітів мов світі
Джерела:
Інформатика : підруч. для 8-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Й.Я.Ривкінд [та ін.]. — Київ: Генеза, 2016. — 288с. : іл.