Теорія:

В запитах можна отримувати підсумки за даними визначених полів.
 
Для підведення підсумків у програмі Access передбачено кілька функцій, як-от:
 • Сума, щоб підсумовувати стовпець чисел.
 • Середнє, щоб знаходити середнє значення для стовпця чисел.
 • Максимум, щоб визначати найбільше значення в полі.
 • Мінімум, щоб визначати найменше значення в полі.
 • Стандартне відхилення, щоб визначити, наскільки широко розташовані точки даних відносно їхнього середнього значення.
 • Відхилення, щоб вимірювати статистичне відхилення всіх значень у стовпці.
Нехай у нас є заповнена база даних «Успішність», що складається з трьох зв'язаних таблиць:
 
13.PNG
 
Створимо запит про кількість оцінок, отриманих кожним учнем з усіх предметів, і середню оцінку учня  з кожного предмету. Для цього потрібно:
 • Виконати Створити → Конструктор запитів.
 • У вікні Відображення таблиці послідовно вибрати усі таблиці і ввести їх у запит натисканням кнопки Додати
 • Заповнити Бланк запиту: у запису Поле слід увести назви полів: Прізвище, НазваПредмета, Оцінка.  
 • Застосувати сортування За зростанням до полів Прізвище і Назвапредмета.
 • На панелі інструментів натиснути кнопку Підсумки 14.PNG — у Бланку запиту з’явиться новий рядок Підсумок зі значенням Групування за для всіх полів. У полі НазваПредмета відкрити список Групування за і вибрати в ньому Кількість (Count) ; у полі Оцінка в списку Групування за вибрати Середнє:
 15.PNG
 • Натиснути кнопку Запуск .
Відображається підсумкова таблиця:
 
16.PNG