Діаграма — це графічне представлення даних, у якому числові дані подано геометричними фігурами.
Діаграма наочно показує співвідношення між різними величинами, які порівнюються.
 
Основними видами діаграм є кругова діаграма, стовпчаста діаграма і лінійчата (графік).
  
Який вид діаграми вибрати для графічного представлення даних, залежить від того, що саме діаграма повинна показати найкраще.
 
Секторні (кругові) діаграми більш наочно показують співвідношення частин у цілому. Секторну діаграму використовують, якщо елементи ряду даних утворюють щось ціле.
Приклад:
Побудувати діаграму населення Землі по континентах.
 
Загалом в Азії проживає понад 60 % світового населення, Африці — 12%, Європі 11%, Північній Америці — 8%, Південній Америці — 5,3%, в Австралії та Океанії — менше 1% .
 
д1.PNG
Стовпчасті діаграми (гістограми) показують кількісні характеристики одночасно в кількох рядках і стовпчиках.
 
д2.PNG
 
Якщо ми порівнюємо не один, а декілька показників, які до того ж дають сумарний внесок у загальну суму, то слід обрати гістограму з накопиченням.
  
д5.PNG
 
Лінійчату діаграму використовують для зображення тенденції зміни даних за однакові проміжки часу.
 
 д3.PNG
 
 Точкові діаграми використовують для побудови графіків функцій, коли треба показати залежність однієї величини від іншої.
 
д6.PNG
 
Алгоритм побудови діаграм 
 
 1. Створити таблицю даних.
 2. Виділити джерело даних — діапазон клітинок таблиці, що містить дані, на основі яких буде створюватися діаграма. Для побудування діаграми джерело даних має містити числові дані.
 3. Відкрити вкладку «Вставлення».
 4. У групі інструментів «Діаграми» вибрати потрібний тип діаграми.
 
д7.PNG
Редагування та форматування діаграми
При редагуванні діаграми за потреби виконуються такі дії:
 • змінення даних у таблиці;
 • змінення діапазонів даних, тобто додавання/вилучення рядків/стовпців до діапазонів даних, які відображає діаграма;
 • взаємна заміна даних на осях (дані, що відкладені по осі Х, переміщаються на вісь Y, і навпаки);
 • додавання або змінення заголовків діаграми, осей, підписів даних тощо.
Зверни увагу!
Коли ми редагуємо таблицю даних, автоматично змінюється розмір графічних представлень даних у діаграмі.
Форматування діаграми полягає у зміненні параметрів оформлення окремих об'єктів діаграми.
 
Основні об'єкти діаграми
 
д4.PNG
Ряд даних — це набір пов'язаних значень на діаграмі, наприклад усі стовпчики одного кольору на гістограмі або одна лінія на лінійній діаграмі.
Якщо виділити діаграму, стає активним тимчасовий розділ «Знаряддя для діаграм», що об'єднує вкладки, які містять інструменти для форматування діаграми.
 
На вкладці «Конструктор» розташовані групи інструментів:
 • Тип: зміна типу діаграми;
 • Дані: взаємна заміна даних на осях;
 • Макети діаграм: вибір готового макету діаграми;
 • Стилі діаграм: вибір загального стилю оформлення діаграми;
 • Перемістити діаграму: зміна розташування діаграми (наприклад, розмістити на окремому аркуші).
д8.PNG
 
На вкладці «Макет» розташовані групи інструментів:
 • Підписи: зміна заголовків об'єктів діаграми;
 • Осі: налаштування осей, відображення сітки;
 • Тло: інструменти для оформлення області побудови
 • та інші.
д9.PNG
 
Також можна змінити параметри діаграми, скориставшись командами контекстного меню.