Теорія:

Архіватори і типи архівів
Крім засобів операційної системи, існують інші службові програми, що забезпечують архівування даних.
Архів — файл, що містить у собі один або декілька файлів та метадані.
Файли можуть бути як стиснені (без втрат), так і мати початковий розмір та структуру. Метада́ні  — це дані, що характеризують або пояснюють інші дані. Метадані можуть містити інформацію про початковий розмір файлів, інформацію про формат файлів, структуру директорій, коментарі до файлів, інформацію для відновлення архіву і т. д.
Архіватори — це програми, що використовуються для виконання операцій над архівами.
Найбільш поширеними архіваторами є 7—Zip (безкоштовний), WinRAR i WinZIP (умовно—безкоштовні). Результатом роботи цих програм є архівний файл, який містить у стисненому або не стисненому стані файли і папки.
Залежно від алгоритмів, за якими виконується стиснення і архівування даних, розрізняють такі формати архівних файлів: ZIP, RAR, 7z та ін.
Операції над архівами 
До основних операцій над архівами належать:
 • створення архівів файлів і папок з можливим стисненням даних;
 • додавання та заміна файлів і папок у вже існуючих архівах;
 • перегляд архівів;
 • заміщення й оновлення файлів і папок в архівах;
 • видобування з архіву всіх або тільки обраних файлів і папок;
 • створення багатотомних архівів (архів розбивається на кілька окремих файлів —томів); розмір томів установлює користувач;
 • створення саморозпаковуваних SFX—архівів (англ. SelF eXtracting—самовидобування) із розширенням .ехе, які містять програму видобування файлів і папок без участі програми—архіватора;
 • перевірка цілісності даних в архівах;
 • встановлення паролю доступу до архіву та ін.
Створення архіву
Після правильної інсталяції програми-архіватора до контекстного меню файлів і папок додаються команди роботи з архівами, які можна використовувати без запуску програми—архіватора.
 
Для створення звичайного архіву потрібно:
1) викликати контекстне меню файла (групи файлів, папки);
2) вибрати для архіватора пункт меню Додати до архіву…;
3) установити у вікні Ім’я та параметри архіву значення властивостей архіву;
4) клацнути кнопку ОК.
Архів створиться в одній папці з вихідним файлом і матиме ім’я, зазначене користувачем на кроці 3.
Програма 7—zip
Безкоштовна програма забезпечує роботу з архівними файлами типу 7z, ZIP, RAR та ін.  Існують версії програми як для ОС сімейства Windows, так і для Linux.
  
Алгоритм створення архівного файлу:
 1.  Запустити програму 7—zip (Пуск → Усі програми → 7-zip).
 2. Зробити поточною папку, в якій розміщено файли, що потрібно заархівувати.
 3. Виділити файли та вибрати кнопку 6.PNG.
 4. Установити у вікні Додати до архіву значення властивостей архіву.
 5. Вибрати кнопку ОК.
Для додавання файлів до вже існуючого архіву потрібно на четвертому кроці виконання алгоритму по створенню архіву вказати ім’я і шлях до архіву.
Для перегляду вмісту архівного файлу потрібно відкрити його у вікні провідника або програми—архіватора.
  
Алгоритм видобування всіх файлів з архіву:
 1. Запустити програму 7—zip.
 2. Зробити поточною папку, в якій розміщено файл архіву, та вибрати його.
 3. Вибрати кнопку6.PNG .
 4. Указати шлях до папки, у яку буде виконано видобування, та інші значення властивостей у вікні Видобути.
 5. Вибрати кнопку ОК.
Алгоритм видобування окремих файлів з архіву:
 1.  Запустити програму 7—zip.
 2.  Виконати Файл → Відкрити.
 3. Виділити файли і папки, які планується видобувати.
 4. Вибрати кнопку 6.PNG .
 5. Указати шлях до папки, у яку буде виконано видобування, у вікні Копіювати.
 6. Вибрати кнопку ОК.
Для видалення файлів з архіву потрібно відкрити файл архіву в програмі 7—zip, виділити потрібні файли і вибрати кнопку  7.PNG.
 
Для архівування даних у Linux Ubuntu можна використовувати програму 7—zip, а також програму Менеджер архівів. У ході створення архівів може бути обраний один з більш ніж 10 форматів архівних файлів, можна встановити пароль доступу до архіву та розділити архів на кілька томів.