Теорія:

Інформація — це відомості про оточуючий світ, явища і події, що відбуваються в ньому.
social-media-5187243_1920.png
Людина сприймає інформацію за допомогою органів чуття, а саме очей, вух, носа, язика, шкіри.
Відповідно, існує \(5\) видів відчуттів, за допомогою яких людина пізнає світ:
  • зір;
  • слух;
  • нюх;
  • смак;
  • дотик.
003.jpg
 
Від назв відчуттів утворилися види інформації за способом сприйняття:
  • зорова;
  • слухова;
  • нюхова;
  • смакова;
  • дотикова.