1. Комп’ютерні пристрої для здійснення дій із інформацією

  1. Правила безпечної роботи з комп’ютерними пристроями

  2. Історія виникнення пристроїв для роботи з інформацією

  3. Пристрої введення та виведення інформації

 2. Інформація. Дії з інформацією. Інтернет

  1. Роль інформації в житті людини. Дії з інформацією

  2. Способи подання повідомлень, носії інформації

  3. Поняття символу. Кодування і декодування повідомлень

  4. Структурування інформації. Поняття файлу і папки

  5. Поняття про мережу Інтернет, браузер, веб-сайт

  6. Безпечна робота в Інтернеті. Авторське право

  7. Пошук інформації в Інтернеті. Достовірна інформація

 3. Об’єкт. Властивості об’єкта

  1. Інформаційний об’єкт. Властивості об'єкта. Моделі

  2. Створення графічного об'єкта у Microsoft Paint

 4. Комп’ютерні програми. Меню та інструменти

  1. Віртуальні бібліотеки, довідники, енциклопедії, словники

  2. Середовища для читання текстів

  3. Уведення символів за допомогою клавіатури

  4. Основні команди редагування

  5. Форматування тексту. Зміна значень властивостей об’єкта

 5. Створення інформаційних моделей. Змінення готових

  1. Комп’ютерні презентації. Режим показу презентації

  2. Редагування презентацій. Утворення нового слайду

  3. Доповнення презентації текстом

  4. Доповнення презентації зображенням

  5. Форматування презентації

  6. Створення власної комп’ютерної презентації

 6. Лінійні алгоритми

  1. Команди і виконавці

  2. Алгоритми. Способи подання алгоритму

  3. Створення лінійних алгоритмів

  4. Знаходження та виправлення помилок у алгоритмах

  5. Середовище програмування Скретч

  6. Етапи створення програми у Скретч

  7. Створення зображень у Скретч

  8. Логічні висловлювання