Теорія:

Пан Олівець малює символи!
 
55Ресурс 12в250.png
 
Люди часто використовують символи! А що таке символ?
 
У перекладі з грецької слово «символ» означає знак, зрозумілий певній групі осіб.
Приклад:
Коли ти чуєш вирази «сильний, як ведмідь», «хитрий, як лисиця», «стрункий, як тополя», то розумієш: ведмідь є символом сили, лисиця — хитрості, тополя — стрункості.
Символ — це умовне позначення якого-небудь предмета, поняття або явища.
Розглянь малюнки. Що ти знаєш про зображені на них об’єкти? Чи можна їх назвати символами?
 
символ.png

Дізнайся про символи різних мов.

Для позначення на письмі звуків, які ми вимовляємо та чуємо, придумали спеціальні символи — букви алфавіту.
Алфавiт — це усталена сукупнiсть букв, розмiщених у певному порядку. Український алфавiт складається з 33 лiтер.
Розглянь малюнки. У яких мовах використовуються зображені символи?
 
алфавит.png

Отже, можна сказати, що текстові повідомлення подають за допомогою символів (букв, розділових знаків).
 
Для запису математичних виразів використовують математичні символицифри, знаки арифметичних дій та інші.
 
Для запису звуків музики люди винайшли спеціальні символиноти.

Розглянь малюнок. Під час вивчення яких предметів ти використовуєш зображені символи?

симв2.png
Джерела:
Сходинки до інформатики. 3 клас : підруч. для загальноосвіт. навч. закладів / М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька. — Х. : Видавництво «Ранок», 2013. — 160 с. : іл.