Теорія:

Робот містить багато інформації про комп'ютери!
 
Screenshot_30.jpg
 
Механічні машини дуже повільно виконували обчислення!
  
Але це був крок до створення електронної обчислювальної машини.
 
Перші електронні обчислювальні машини з’явилися у ХХ ст. У 1946 році в США був запущений перший у світі програмований електронний комп’ютер ENIAC.
 
Це був величезний пристрій, який зайняв би площу шкільного спортзалу та міг би переважити шістьох слонів!
 
08-edsac.jpg
 
Першу електронну обчислювальну машину в континентальній Європі було розроблено в Києві в 1951 р. під керівництвом академіка Сергія Лебедєва.
 
Цей комп’ютер назвали Малою електронною обчислювальною машиною (МЕОМ)
 
Згодом МЕОМ стали називати комп’ютером.
Зверни увагу!
Термін комп’ютер: від латинського слова computo — лічу, обчислюю.
МЕОМ була складною у використанні. Вона налічувала 6 тис. електронних ламп, її обслуговувало багато людей, а займала площу більшу, ніж класна кімната!
 
МЕОМ виконувала 3000 дій за хвилину та була єдиною в Європі машиною, що постійно працювала.

Screenshot_10.jpg
Джерела:
Я досліджую світ. Підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) : Частина 2 // Н. В. Морзе, О. В. Барна. — Київ : УОВЦ «Оріон», 2020. — 160 с. : іл.
Я досліджую світ : підруч. для 3 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.) : Ч. 2 / М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 112 с. : іл.