Теорія:

Майлик отримав фрагмент тексту!
 
Ресурс 141в300.png

Які дії виконують із фрагментами тексту?
 
Під час редагування тексту виконують дії не лише із символами та абзацами, а й із частинами тексту, які називають фрагментами.
Текстовий фрагмент — це довільна частина тексту, яка може складатись із набору символів, слів, словосполучень, речень й інших складових.
Текстові фрагменти можна редагувати. Перш ніж виконувати ці дії, фрагмент виділяють. Для виділення будь-якого текстового фрагмента користуйся таким алгоритмом.
  1. Навести вказівник миші на початок текстового фрагмента .
  2. Натиснути ліву кнопку миші.
  3. Протягнути мишею від початку фрагмента до його кінця.
  4. Відпустити ліву кнопку миші. Ти побачиш, як цей фрагмент виділяється кольором.
  5. Щоб скасувати виділення, достатньо клацнути поза межами виділеного фрагмента.
Із виділеним фрагментом можна виконувати такі дії: видаляти, копіювати, переміщувати.
Видалення
1. Виділити слово чи фрагмент тексту.
2. Натиснути клавішу backspace.png або делетrjhjn.png.
Screenshot_1.jpg
Копіювання
1. Виділити слово чи фрагмент тексту.
2. Натиснути клавіші Ctrl+C (копіювати).
3. Установити курсор у тому місці тексту, де потрібно вставити скопійоване слово чи фрагмент, і натиснути клавіші Ctrl+V (вставити).

Screenshot_2.jpg
Переміщення
1. Виділити слово чи фрагмент тексту.
2. Натиснути клавіші Ctrl+X (вирізати).
3. Установити курсор у тому місці тексту, де потрібно вставити вирізане слово чи фрагмент, і натиснути клавіші Ctrl+V (вставити).

Screenshot_3.jpg
 
виркопвстав.png
Джерела:
Я досліджую світ. Підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) : Частина 2 // Н. В. Морзе, О. В. Барна. — Київ : УОВЦ «Оріон», 2020. — 160 с. : іл.
Я досліджую світ : підручник для 3 кл. закладів загальн. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 1. / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, С. Г. Заброцька, Н. Б. Шост, Л. В. Лисобей. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. — 160 с. : іл.