Теорія:

Майлик знає все про текст!
 
Ресурс 134в300.png

Що таке редагування тексту?
 
Коли ти набираєш текст, то інколи можеш припуститися друкарської помилки. Після прочитання тексту ти можеш виправити ці помилки та зробити необхідні зміни. Тобто ти здійснюєш редагування тексту.
Редагування — це процес виправлення помилок, внесення змін до тексту.
До редагування відноситься:
  • виправлення помилок,
  • внесення додаткових слів і речень,
  • зміна їхнього розміщення,
  • вилучення зайвих фрагментів.
Розглянь способи виправлення помилок
Видалення зайвого символу.
 
моніа|тор→ монітор
для1.png
Установи курсор після зайвого символу →
натисни клавішу Backspace
 
моні|атор → монітор
для2.png
Установи курсор перед зайвим символом →
натисни клавішу Delete
 
Вставлення пропущеного символу.
 
мон|тор → монітор
для3.png
Установи курсор на місці пропущеного символу →
натисни клавішу з цим символом
 
Щоб замінити помилково введений символ, потрібно спочатку його видалити, а потім увести інший.
Джерела:
Я досліджую світ : підруч. для 3 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.) : Ч. 2 / М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 112 с. : іл.