Теорія:

Книга містить багато текстів!
 
book-1773756_1280.png
 
Що ж таке текст?
Текст — це речення, які пов’язані між собою за змістом.
До тексту можна дібрати заголовок. Кожен текст має тему. Текст також створюють за допомогою комп’ютера. Це значно зекономить час, оскільки комп’ютерний текст можна легко змінити, виправити, роздрукувати за допомогою принтера.

Електронні документи, створені за допомогою спеціальних програм, називають електронними текстовими документами або просто текстовими документами. Вони містять: текстову, графічну, звукову, мультимедійну інформацію.
 
newsletter-1974459_1920.jpg

Існує багато технічних засобів для створення текстових документів. Вони підтримують виконання таких функцій:
  • набір тексту з клавіатури;
  • редагування тексту;
  • видалення, копіювання або перенесення частини тексту;
  • вставка фрагменту тексту з іншого файлу;
  • пошук символів, тексту;
  • заміна однієї групи символів (тексту) на іншу;
  • збереження набраного тексту у файлі;
  • роздрук тексту на принтерах різного типу.
Microsoft Office Word є одним з найбільш поширених текстових редакторів. Ознайомся з об’єктами вікна текстового редактора.
 
ворд.png
 
1  — панель швидкого доступу (відкрити, створити, зберегти, роздрукувати)
2  — вкладки
3  — рядок заголовка
4  — кнопки керування вікном (згорнути, відновити, закрити)
5  — робоча область
6  — смуги прокручування
Джерела:
Я досліджую світ : підруч. для 3 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.) : Ч. 2 / М. М. Корнієнко, С. М. Крамаровська, І. Т. Зарецька. — Харків : Вид-во «Ранок», 2020. — 112 с. : іл.