Теорія:

Робот дуже любить катитися на моноциклі!
 
Ресурс 18а.svg
 
Він заряджається, бере моноцикл, сідає на нього та катається цілу годину! Цю послідовність команд для нього склав програміст. Наш робот виконує її в певному порядку.
Алгоритм — це чітка послідовність команд для досягнення певної мети.
Алгоритм допоможе тобі розв'язати складну задачу, для якої потрібно послідовно виконати прості команди.
 
У повсякденному житті ти постійно маєш справу з алгоритмами.
 
108Asset 8h250.png 108Asset 5h250.png 108Asset 7h250.png
Приклад:
Коли ти переходиш вулицю, надсилаєш повідомлення, розв’язуєш задачу, граєш у гру, ти дієш за алгоритмами.
В алгоритм можуть входити тільки ті команди, які виконавець може виконати, тобто команди із системи команд цього виконавця.
Виконавцями алгоритмів є люди та технічні пристрої.
Зверни увагу!
Команди алгоритму записуються послідовно одна за одною. Для зручності команди іноді нумеруються.
В інформатиці інструкцію називають алгоритмом, якщо вона складається зі скінченної послідовності команд, спрямованих на отримання певного результату.
Джерела:
Я досліджую світ : підруч. для 3 класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Ч. 2 / Г. В. Ломаковська, Т. П. Єресько, Г. О. Проценко. — К. : Видавничий дім «Освіта», 2020. — 160 с. : іл.