Теорія:

Робот завжди робить команди послідовно! Давай розглянемо цей алгоритм!
 
2.jpg
 
Для чого потрібні алгоритми? Яку роль виконують алгоритми в житті людини?
В інформатиці алгоритм найчастіше подають у вигляді блок-схеми.
Блок-схема — це графічне подання алгоритму за допомогою геометричних фігур.
Зверни увагу!
Щоб побудувати алгоритм, потрібно:
  • записувати команди в окремих фігурах;
  • з’єднувати фігури стрілочками.
Фігури для побудови блок-схем:
 
Screenshot_5.jpg
— це фігура для вводу початку і кінця алгоритму.
 
Screenshot_3.jpg
 — у прямокутник вводять команди алгоритму.

Розглянь, як подано алгоритм запуску на виконання комп’ютерної програми Scratch у вигляді блок-схеми.
 
Screenshot_4.jpg
Програма — це алгоритм, поданий мовою, зрозумілою для комп’ютера. Програми створюють за допомогою мов програмування, а для цього використовують середовища програмування.
Алгоритм, у якому всі команди виконуються послідовно одна за одною, називають лінійним.
Джерела:
Я досліджую світ : підручник для 3 кл. закладів загальн. серед. освіти : у 2-х ч. Ч. 2. / Н. О. Будна, Т. В. Гладюк, С. Г. Заброцька, Н. Б. Шост, Л. В. Лисобей. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2020. — 160 с. : іл.