Теорія:

Робот створює модель робота!
  
Ресурс 22в200.png
 
У яких видах людської діяльності використовують моделі?
 
Ще з раннього дитинства ти ознайомлюєшся з навколишнім світом через гру з різноманітними іграшками: ляльками, плюшевими ведмедиками чи іграшковими автомобілями, літачками тощо. Все це і є моделями справжніх об'єктів.
 
модель.png
Модель — копія або образ будь-якого об'єкта, процесу чи явища, що використовується як заміна справжнього.
Досліджуваний об'єкт, стосовно якого створюється модель, називають оригіналом.
Моделювання — метод пізнання, який передбачає створення і дослідження моделей.
Моделювання є обов'язковим у багатьох наукових дослідженнях, бо дає можливість вивчати об'єкти та явища, за якими не можна спостерігати або відтворити їх під час експерименту.
 
Модель може бути інформаційною або матеріальною.
 
модель3.png
Інформаційна модель — це сукупність інформації, яка описує важливі властивості об'єкта і зв'язок між ними.
Інформаційною моделлю є текст, малюнок, схема, фотографія, географічна карта, математичний вираз тощо. Для створення інформаційної моделі можна поєднувати текст, зображення, відео тощо.
Матеріальна модель — це предметна модель, що відображає зовнішні властивості та внутрішній склад вихідного об'єкта, суть процесів і явищ об'єкта-оригіналу.
Моделювання допомагає людині приймати обґрунтовані рішення та передбачати наслідки своєї діяльності. Процес створення інформаційних моделей комп'ютерними засобами передбачає використання різних програм: текстових і графічних редакторів, мультимедійних програм.
Приклад:
Перший глобус, який дожив до нашого часу, створив у 1492 році географ з Німеччини Мартін Бехайм. Це була куляста модель нашої планети діаметром 54 см.
Джерела:
Я досліджую світ : підруч. для 3-го кл. закл. заг. серед. освіти (у 2-х ч.) : ч. 1 / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич. "- Київ: Генеза, 2020. -- 160 с. :іл.