Теорія:

Під час створення презентації добирай розмір, колір і накреслення символів так, щоб інформація сприймалася легко.
Процес зміни властивостей об’єктів називають форматуванням.
До процесу форматування презентації належать редагування:
  • слайдів та порядку їх розташування;
  • фону;
  • кількості об’єктів на слайді;
  • розташування об’єктів на слайді;
  • текстових та графічних об'єктів.
Перш ніж виконати дії над текстовим полем або зображенням на слайді, їх виділяють.
 
З виділеними об’єктами можна виконувати дії видалення, переміщення, зміни розміру.
 
Ти вже вмієш редагувати текстові документи. Редагування текстового об’єкта на слайді здійснюють так само.  Колір фону та шрифту на слайді мають бути такими, щоб глядач чітко бачив текст.
 
У групі Засоби креслення вибери вкладку Формат.
 
засоб креслення.png
 
Виділи текстовий (або графічний) об'єкт та застосуй необхідну команду:
  • Заливка тексту (фігури);
  • Контур тексту (фігури);
  • Текстові ефекти (Ефекти для фігур).
Проте в презентації можна виконувати ще й дії зі слайдами: видаляти, копіювати, міняти місцями, тощо.
Джерела:
Я досліджую світ : підруч. для 3 кл. закл. загальн. середн. освіти (у 2-х частинах) : Частина 2 (Інформатика та дизайн і технології) / Вікторія Вдовенко, Наталка Котелянець, Олена Агєєва. — Київ : Грамота, 2020. —144 с. : іл