Теорія:

Діно готується зробити власну презентацію!
 
Ресурс 18.png
 
Успіх презентації напряму залежить від зробленого плану перед початком роботи. Потрібно розуміти, ХТО буде глядачем та ЯК буде відбуватися демонстрація презентації, самостійно чи групою.
Комп’ютерні презентації призначені для самостійного перегляду або супроводу виступу доповідача.
116.png
 
Для створення власної презентації, краще за все притримуйся певного алгоритму.
 1. Перед створенням презентації визнач її мету та зміст.
 2. Обдумай ідею та склади план презентації.
 3. Підготуй текст, добери ілюстрації.
 4. Розмісти текстові та графічні об’єкти на слайдах.
 5. Відформатуй слайди, додай цікаве оформлення.
 6. Переглянь готову презентацію, виправ недоліки, якщо вони є.
 7. Збережи презентацію.
Кожна презентація — особлива, але всі презентації мають однакову, схожу структуру:
 • Презентація повинна містити титульний слайд з назвою презентації та даними доповідача.
 • Презентація повинна бути естетично оформлена та не містити помилок.
 • Не слід читати текст презентації. Усна доповідь має доповнювати інформацію на слайдах.
 • Важливо продумати останній слайд презентації, додай до нього маленький сюрприз чи подяку за увагу.
Джерела:
Я досліджую світ : підруч. для 3-го класу закл. загал.серед. освіти. У 2 ч. Ч. 2 / І. Жаркова, Л. Мечник, Л. Роговська, Л. Пономарьова, О. Антонов. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. — 144 с. : іл
Я досліджую світ: підруч. для 3-го кл. закл. заг. серед. освіти (у 2-х ч.) : ч. З / Тетяна Гільберг, Світлана Тарнавська, Лариса Грубіян, Ніна Павич. "- Київ: Генеза, 2020. - 160 с. : іл.