Теорія:

Люди постійно потребують якоїсь інформації. Вони шукають і повідомляють іншим факти, думки, свої враження, емоції, числові дані, зображення, музичні твори тощо. Обмін інформацією відбувається під час спілкування (комунікації). Спілкуючись, люди створюють повідомлення, які можуть промовити вголос або передати за допомогою жестової мови та міміки, відтворити письмово чи за допомогою зображення або музичних звуків тощо.
 
Щоб передати повідомлення або перетворити його, також використовують сучасні цифрові пристрої.
 
Ресурс 2.png
 
Для спілкування та співпраці через мережу Інтернет використовують цифрові пристрої та спеціальні служби і програми.
Для спілкування за допомогою цифрових пристроїв важливим умінням є швидкий та грамотний набір тексту.
Пригадай призначення деяких клавіш:
  
Shift — утримуємо, щоб ввести великі літери
Caps Lock — перейти в режим великих літер
Backspace — видалити символ зліва від курсора
Delete — видалити символ справа
Home — перевести курсор на початок рядка
End — перевести курсор у кінець рядка
Ctrl+Shift або Alt+Shift — змінити мову введення
Джерела:
Інформатика : підруч. для 4 кл. закл. загал. серед. освіти.  Козак Л. З.  – Київ : Літера ЛТД, 2021. – 112 с.