Теорія:

Проєкт — це спланована діяльність людини або групи людей, спрямована на досягнення певного результату за визначений час.

Залежно від кількості учасників та учасниць, проєкти поділяють на індивідуальні — виконує одна людина, групові — група людей (сім’я, родина), колективні — учнівство школи, члени громади.

 

 
Види проєктів
 
Індивідуальні
Групові
Колективні

 

Проєкти поділяють залежно від виду діяльності на:

  • ігрові (настільні ігри); 
  • творчі (вистава, колаж); 
  • дослідницькі (щоденник погоди); 
  • інформаційні (стінгазета, доповідь); 
  • практично-орієнтовані (аплікація, виставка).

teacher-g7a824f258_1920.jpg

 

Проєкт завжди починається з ідей. Їх обговорюють, доповнюють, удосконалюють. Щоб виконати проєкт, потрібно чітко передбачити та спланувати його етапи.

Етапи роботи над проєктом 

  1. Обговорення ідеї, визначення теми, мети та завдань проєкту. 
  2. Розробка плану проєкту. 
  3. Виконання проєкту. 
  4. Презентація проєкту. 
  5. Обговорення та підведення підсумків виконання проєкту.
Джерела:
Інформатика : підруч. для 4 кл. закл. загал. серед. освіти / Л. Лисобей, О. Чучук — Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. — 160 с.