Теорія:

Результат будь-якого проєкту зазвичай представляють у вигляді презентації. Її зручно готувати та демонструвати за допомогою цифрових пристроїв. Хоча проводити презентацію можна і без них.
Презентація — це виступ перед аудиторією, метою якого є ознайомлення слухачів із певними відомостями, результатами роботи чи ідеями.

Завданням презентації є подання інформації у цікавій, доступній і зрозумілій формі.

 

Для того щоб продемонструвати результат проєктної роботи, часто використовують комп’ютерну презентацію

Комп’ютерна презентація — це презентація, створена за допомогою спеціальних програм, які називають редакторами презентацій.

Найпопулярніші редактори презентацій

 

1.png
2.png
3.png
MS PowerPoint
Google Slides
OOO4Kids Impress
4.png
5.png
  
Kingsoft Presentation
Apple Keynote
 
Джерела:
Інформатика : підруч. для 4 кл. закл. загал. серед. освіти / Л. Лисобей, О. Чучук — Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. — 160 с.