Теорія:

Знайдемо значення виразу: \(45 + 3\).
 
2.png

\(45\) — це \(40 + 5\).
 
3.png
  
1 крок: додаємо одиниці до одиниць.
\(5 + 3 = 8\)

2 крок: до десятків додаємо одиниці.
\(40 + 8 = 48\)

Отже, \(45 + 3 = 48\).
 
Записати можна так:  \(45 + 3 = (40 + 5) + 3 = 40 + (5 + 3) = 40 + 8 = 48\)
Додаючи до двоцифрового числа  одноцифрове, спочатку одиниці додають до одиниць і знайдений результат додають до десятків.
Знайдемо значення виразу: \(45 - 3\).
 
1.png

\(45\) — це \(40 + 5\).
 
4.png
 
  
1 крок: віднімаємо від одиниць одиниці.
\(5 - 3 = 2\)

2 крок: до десятків додаємо одиниці.
\(40 + 2 = 42\)

Отже, \(45 - 3 = 42\).
Записати можна так:  \(45 - 3 = (40 + 5) - 3 = 40 + (5 - 3) = 40 + 2 = 42\)
Віднімаючи від двоцифрового числа  одноцифрове, спочатку від одиниць віднімають одиниці і знайдений результат додають до десятків.